Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Utrecht gaat zuivering riool aanbesteden

Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden gaat een nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie in Utrecht aanbesteden.[slide] Een krediet van 100 miljoen is onder meer voor de bouw beschikbaar gesteld. De nieuwe installatie gaat in 2019 in bedrijf.

De rioolwaterzuiveringsinstallatie Utrecht is een verouderde installatie. De machines maken per dag 75 miljoen liter afvalwater schoon. Onderdelen van de installatie zijn versleten en het waterschap gaat de installatie daarom vernieuwen.

Innovatie
Het eerste aanbestedingstraject start in februari en gaat om het uitbesteden van de verwerking van het slib, een restproduct van de installatie. Het aanbestedingstraject voor de nieuwbouw van de rioolwaterzuivering start later in het jaar. Het waterschapsbestuur heeft criteria meegegeven als: kosten, milieu, en het goed functioneren van de installatie staan voorop, maar ook innovatie en winning van grondstoffen zullen meewegen.

In 2019 gereed
De keuze voor de zuiveringstechnologie die het waterschap gaat toepassen zal begin 2016 duidelijk zijn. De bouw van de nieuwe installatie start in 2017 en moet in 2019 gereed zijn.

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres