Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Verandering lastig voor gemeenten

Tijdens de ‘kennis- en praktijkdagen Contracteren in het sociaal domein’ geeft hoogleraar psychologie Jaap van Muijen aan dat hij het gevoel heeft dat gemeenten nogal star zijn en teveel nadruk leggen op beleid en bureaucratie. Hierdoor kan de samenwerking met zorgaanbieders, die meer zich meer willen focussen op hun vak en de inhoud, stroef verlopen. Paul van Kuilenburg (Factum), die bedrijven en gemeenten adviseert rond publiek-private samenwerkingsverbanden, herkent dit vanuit zijn praktijkervaringen. “Gemeenten denken heel weinig buiten de gevestigde kaders. Waar dat wel gebeurt, bijvoorbeeld in vorm van partnerships, zie je gelijk successen.”

Van Kuilenburg begrijpt tegelijkertijd wel de voorzichtigheid bij gemeenten. “De meeste mensen die worden aangenomen bij gemeenten, zijn het type mens waar veiligheid en zekerheid belangrijk voor is. Als dat voor hen persoonlijk geldt, zie je dat ook terug in hun werk. Ze zijn bijvoorbeeld bang dat handelingen buiten de wet vallen. Daarnaast begrijp ik ook dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor het goed besteden van geld van burgers. Er zijn echter veel markpartijen die goed op de hoogte zijn van landelijke ontwikkelingen en hun dienstverlening daarop hebben aangepast, maar niet in de lead komen. Gemeenten zouden daar veel beter gebruik kunnen maken door de samenwerking op een andere manier te regisseren.”

Jong talent

Volgens van Kuilenburg betekent het anders regisseren van die samenwerking onder meer dat gemeenten “de leiding meer uit handen moeten geven, kennis moeten outsourcen en meer moeten werken met partnerships. Dat is echter lastig. Gemeenten zijn nogal star in hun organisatie en als mensen ergens jaren werken gaan ze ook niet zomaar (van positie) veranderen. Gemeenten zijn daarnaast huiverig voor jong talent. Bovendien zie je dat het jonge talent zich razendsnel aanpast aan de bestaande cultuur. Jongeren willen een eigen woning, een vast contract en conformeren zich daarom aan het gedrag dat ze om hen heen zien. Gemeenten moeten daarom op directie- en managementniveau andere soorten mensen aannemen, of op dat niveau binnen de organisatie veranderen van overtuiging en het gedrag daarop aanpassen. Neem het voetbal als voorbeeld. Als je vanuit een Italiaans defensief model naar een offensief model wil, heb je daar andere spelers en een ander soort coach voor nodig.”

Sociale werkvoorzieningen

Net als van Muijen herkent van Kuilenburg ook dat de meeste gemeenten zich in fase 3 of 4 van het vitaliteitsmodel bevinden, terwijl de meeste aanbieders zich in fase 1 of 2 bevinden, met uitzondering van enkele mastodonten. Uitzonderingen ziet hij ook bij de gemeenten, bijvoorbeeld bij de sociale werkvoorzieningen. “Veel van hen zijn volledig veranderd en dan zie je dat ze wel in fase 1 of 2 terecht (willen) komen. Of dat wordt gerealiseerd is mede afhankelijk van de wijze waarop wordt omgegaan met het personeel dat meekomt uit de ‘oude’ organisatie, die zich in fase 3 of 4 bevindt.”

Jonge bedrijven

Je ziet volgens Van Kuilenburg duidelijk dat het schuurt tussen gemeenten en aanbieders doordat zij zich in andere fases bevinden. Tegelijkertijd zie je dat “gemeenten inkoop en contractmanagement niet altijd goed in beeld hebben. Als ze dan ook nog te maken hebben met jonge bedrijven die zich meer focussen op output en minder op procedures en rapportages krijg je wat je nu ook al ziet. Dan heeft de een de zaken niet op orde zoals je dat zou wensen, maar heeft de ander daar ook niet naar gevraagd.”

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres