Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Verbreding A15 is een financiële strop voor bouwers

De wegverbreding van de A15 door het Botlekgebied loopt uit op een financiële strop voor de bouwers. Het project is groot en complex. Daarnaast heeft het bouwconsortium, met Ballast Nedam en Strukton, zich bij de aanbesteding te laag ingeschreven. Ook heeft het consortium alle moeilijk te beheersen risico’s op zich genomen, zoals de circa duizend vergunningen. Die combinatie zorgt nu voor grote problemen.

Het project, omgedoopt tot MaVa (Maasvlakte-Vaanplein) is het grootste project van Rijkswaterstaat ooit, met een waarde van in totaal 1,496 miljard euro. In het contract zit de verbreding en de vernieuwing van 37 kilometer weg tussen de Maasvlakte en het Vaanplein bij Rotterdam. Daarnaast valt tevens de vernieuwing van twee tunnels en een nieuwe Botlekbrug onder het contract. Ook hoort het onderhoud tot 2035 en het ontwerp en de financiering van de hele verbouwing eronder, zo schrijft nrcq.nl.

Ballast Nedam wankelt
Inmiddels hebben de bouwers al ruim een kwart miljard euro meer besteed aan MaVa, dan ze hadden begroot. Het verlies is daarbij het grootst voor Ballast Nedam, dat al 100 miljoen euro op het project heeft verloren. De financiële positie van Ballast Nedam is door deze opdracht zo wankel, dat verdere tegenvallers het voortbestaan van het bedrijf bedreigen. Er zijn inmiddels al Kamervragen gesteld aan minister Schultz van Haegen van Infrastructuur over de contractvorm die Rijkswaterstaat gebruikt.

DBFM-contracten
Rijkswaterstaat werkt met DBFM-contracten, waarbij alle fasen van het bouwproces overgelaten worden aan de opdrachtnemer. Rijkswaterstaat betaalt achteraf het afgesproken bedrag, als de weg of het gebouw beschikbaar is. Het idee hierachter is dat als een bouwer zelf jaren verantwoordelijk is voor onderhoud, het met een slim, zuinig en innovatief ontwerp zal komen. Er is echter ook een keerzijde: de bouwsector zou met deze contractvorm te veel risico’s moeten dragen.

Extra kosten
Bij de opdracht van de wegverbreding van de A15 is de keuze voor dit contract verkeerd uitgepakt. Er zijn veel belanghebbenden die toestemming, medewerking of vergunningen moeten verlenen. Daarnaast zaten er tegenstrijdigheden in de contracteisen en de eisen van belanghebbenden. Daardoor liepen de bouwers vertraging op of moesten ze meer mensen inzetten om deadlines te halen. De bouwers draaien nu voor een groot deel voor de extra kosten op. Zij hebben het risico op vertraging door vergunningskwesties zelf genomen. Toch vinden de bouwers dat Rijkswaterstaat meer had moeten helpen, door druk op belanghebbenden uit te oefenen.

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres