Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Verschillen in WMO-aanbestedingen geen invloed op prijs

Gemeenten kochten tussen 2007 en 2013 WMO zorg heel gevarieerd in. De verschillende aanbestedingsvormen zorgen echter niet voor veel verschillen in de prijzen die gemeenten betalen. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Volgens de onderzoekers zijn de geringe prijsverschillen te verklaren, doordat bijna alle gemeenten meerdere aanbieders contracteren. Hierdoor hebben gebruikers wat te kiezen en moeten aanbieders hun best doen om klanten te krijgen of te houden. Het beperkte prijsverschil tussen de aanbestedingsvormen biedt gemeenten ruimte om bij de aanbesteding te sturen op andere zaken dan de prijs, zoals kwaliteit of lage administratieve lasten van het inkoopproces, aldus het CPB en SCP.

Uit het onderzoek blijkt tevens dat grote aanbieders van huishoudelijke hulp geen hogere prijzen bedingen dan kleine aanbieders. Marktaandeel van de aanbieder heeft dus geen invloed op de prijs. Ook bedingen samenwerkende gemeenten geen lagere prijzen, dan gemeenten die zelfstandig inkopen. Toch kan het wel aantrekkelijk zijn om samen te werken, omdat dit kan leiden tot kennisdeling en lagere aanbestedingskosten.

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres