Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Vervoerders bezorgd over kansen bij aanbestedingen spoorvervoer

Personenvervoerders en goederenvervoerders maken zich zorgen over de kansen die zij hebben bij aanbestedingen in het spoorvervoer. De vergoeding die zij moeten betalen aan ProRail zou te hoog zijn en de beschikbaarheid van het spoor zou onder druk staan. Dit meldt OVpro.nl naar aanleiding van een stakeholdersonderzoek van de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

De huidige concessie voor het vervoer op het hoofdrailnet loopt af na 2024. Of het daarna opnieuw onderhands gegund wordt of dat er meer marktwerking zal komen, is nog maar de vraag. Het openbaar aanbesteden van delen van het spoor had ervoor moeten zorgen dat het vervoer per spoor verbeterd zou worden. ACM moest hiervoor een transparante en non-discriminatoire capaciteitsverdeling garanderen. Volgens de respondenten van het stakeholdersonderzoek is die verdeling onvoldoende.

Beschikbare ruimte onder druk
Personenvervoerders en goederenvervoerders maken zich ook zorgen over de beschikbare ruimte op het spoor. Zowel het vervoer van personen als goederen neemt al jaren toe, van 144,8 miljoen treinkilometers in 2014 naar 147 miljoen kilometer in 2016. Ook pleegt ProRail op veel plekken onderhoud, waardoor de capaciteit van het spoor onder druk staat.

Vergoeding te hoog
Een ander zorgpunt is de vergoeding. Alle vervoerders, die rijden over het Nederlandse spoor, moeten een gebruiksvergoeding betalen aan ProRail. De respondenten hebben aan ACM aangegeven dat ze deze vergoeding te hoog vinden. De vergoeding is door het regeerakkoord uit 2012 met 50 miljoen euro gestegen. Veel respondenten zijn ontevreden over deze stijging.

Nieuwe methodiek
ProRail herkent de belangrijke zorgpunten uit het rapport en heeft een voorstel ingediend bij ACM. Het bedrijf wil een nieuwe methodiek gebruiken voor de berekening van de vergoeding. Nu wordt de vergoeding per jaar berekend, in de nieuwe methodiek zal die berekening over vijf jaar gaan. Volgens ProRail zorgt dat voor meer transparantie, stabiliteit en voorspelbaarheid.

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres