Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Vicrea verhoogt prijzen tot 1.150 procent

Uit een inventarisatie van VNG en KING werken 195 gemeenten met Vicrea-software. Uit een voorlopige analyse blijkt dat er sprake is van immense prijsverhogingen tussen de 40 procent en 1.150 procent. Dit is vastgesteld op basis van een steekproef bij 21 gemeenten. Dat antwoord Ronald Plasterk, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op Kamervragen van de PvdA.

Vicrea heeft gemeenten forse tariefsverhogingen opgelegd. De leverancier van geografische informatiesoftware en registratiesystemen stelt dat de verhoging te maken heeft met de investeringen die nodig zijn om het bedrijf verder te professionaliseren, met als doel ‘een algehele kwaliteitsverbetering van diensten, processen en producten’.

Relatie met Pinkroccade
Opvallend is dat automatiseringsgroep Total Specific Solutions (TSS) Vicrea begin dit jaar heeft overgenomen. TSS is de moedermaatschappij van onder meer Pinkroccade. Over deze partij was vorig jaar veel te doen, toen zij besloten een tariefsverhoging van gemiddeld 50 procent door te voeren. Ook na deze verhoging ontstond er veel protest onder gemeenten en verdedigde het softwarebedrijf zich door te wijzen naar miljoeneninvesteringen die nodig waren voor innovaties.

Veranderen van leverancier
De PvdA-Kamerleden willen nu van de bewindsman weten of gemeenten makkelijk kunnen overstappen naar een andere leverancier als deze dezelfde diensten aanbiedt. Hierop reageert Plasterk positief. “De voorwaarde is wel dat de geleverde softwareproducten voldoen aan de afgesproken standaarden.” De minister ziet echter wel beren op de weg. “Overstappen klinkt eenvoudiger dan het is. Het is meer dan alleen het aanschaffen van nieuwe software. Het is ook het aanpassen van processen en systemen en het opleiden van mensen. Dat kost tijd.”

Motie open standaarden
Eerder is er door Kamerleden Oosenbrug en Gesthuizen een motie ingediend, waarin de regering onder andere wordt verzocht ervoor te zorgen dat voor eind 2015 bij alle aanbestedingen correct wordt omgegaan met open standaarden. Plasterk benadrukt in de Kamerbrief dat de essentie van de motie bij gemeentelijke aanbestedingen breed wordt toegepast. “Reeds lopende trajecten, waarbij niet altijd een aanbesteding nodig is, vallen daar echter buiten. In de zaak van Vicrea is er sprake van een voortzetting van reeds bestaande contracten en is er derhalve niet altijd sprake van een aanbesteding.”

Verantwoordelijkheid gemeente
Over het handelen van Vicrea laat Plasterk zich beperkt uit. “Ik acht het een zaak van leverancier en afnemer om te bepalen of er sprake is van een ondernemersrisico of dat de kosten moeten worden doorbelast.” Ook geeft de bewindsman aan dat de gemeente zelf verantwoordelijk is voor het waarborgen dat ze niet te afhankelijk worden van één aanbieder.

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres