Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

VNG stelt standaard ICT inkoopvoorwaarden op

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft gestandaardiseerde ICT inkoopvoorwaarden opgesteld. De doelstelling hiervan is het professionaliseren van het gemeentelijk opdrachtgeverschap en het strikter kunnen aansturen van de ICT markt vanuit de inkoopfunctie van gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden.

Het besluit, genaamd GIBIT, is inmiddels beschikbaar en zal in een brede consultatie worden getoetst bij gemeenten, gemeentelijke samenwerkingsverbanden en leveranciers. Het is tot 31 augustus 2016 mogelijk om deel te nemen aan de consultatieronde.

Verkenning
In samenwerking met gemeenten heeft het kwaliteitsinstituut Nederlandse gemeenten (KING) in het voorjaar van 2015 een verkenning uitgevoerd naar verbetering en uniformering van ICT-inkoopvoorwaarden van gemeenten. Hieruit bleek dat de behoefte aan uniformering onder gemeenten groot is. Er bestaat momenteel namelijk een grote diversiteit in de gebruikte inkoopvoorwaarden. Hierbij wordt de ARBIT (Algemene Rijksinkoopvoorwaarden bij IT) vaak gebruikt.

Aanvullingen
Voor de GIBIT is besloten om de ARBIT als basis te gebruiken en deze aan te passen en aan te vullen met:

  • algemene bepalingen, zoals aansprakelijkheid en intellectueel eigendom;
  • flexibiliteit in licenties;
  • toepassen van standaarden en bepalingen rondom onderhouds- en releasetermijnen;
  • cloud en hosting services;
  • informatiebeveiliging en privacy;
  • aansluiten op de Gemeenschappelijke Digitale Infrastructuur;
  • escalatiebepaling;
  • compliancy.

De volledige toelichting over GIBIT is hier te lezen.

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres