Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
04
04
17
Tim Robbe
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door Tim Robbe
Dossier: Column
Soort:

Waarschuwing voor de zorgorganisatie: uitgesloten of niet?

Onlangs stond ik een zorgorganisatie bij in kort geding. De zorgorganisatie was in een aanbesteding voor de Wmo 2015 uitgesloten. Hij had een offerte ingediend met de verkeerde formulieren. De formulieren waren afkomstig van eenzelfde aanbesteding voor dezelfde gemeente, maar die eerdere aanbesteding was ingetrokken. Mag de gemeente deze organisatie nu zomaar uitsluiten, omdat hij de verkeerde formulieren gebruikte?

Een waarschuwing voor zorgorganisaties nu aanbestedingen voor 2018 zijn begonnen. Hoe meer de aanbesteding lijkt op een “klassieke” Europese aanbesteding, hoe formalistischer de gemeente zich opstelt. En moet opstellen. Daar kiest de gemeente voor. Dit betekent voor zorginstellingen, die graag “op de relatie” zitten, een cultuuromslag. “De relatie” speelt namelijk in aanbestedingen geen rol. En mag dat ook niet. Daar is aanbesteden niet voor bedoeld.

Als de gemeente in de aanbestedingsdocumenten een keiharde, expliciete uitsluitingssanctie opneemt, dan moet de gemeente die ook toepassen. Met andere woorden: vergeet je als zorgorganisatie een formulier of lever je dit niet correct aan? Dan is het einde oefening. Er is veel jurisprudentie op dit vlak en er is mij slechts één geval bekend waarin, ondanks deze expliciete sanctie, de rechter een afgewezen ondernemer gelijk gaf. Ik zou op deze unieke uitspraak niet willen varen als zorginstelling.

Staat er echter geen expliciete sanctie in de documenten, dan krijgen we een ander verhaal. Je herkent dit omdat de gemeente in de stukken heeft opgenomen dat zij inschrijvers “kan” (niet “zal”) uitsluiten of inschrijvingen terzijde “kan” (niet “zal”) leggen. De gemeente heeft dan een discretionaire bevoegdheid. Is een inschrijving niet compleet of onjuist, dan kan de gemeente ervoor kiezen de inschrijving te laten aanvullen of corrigeren. De inschrijving mag niet wezenlijk wijzigen en alle zorginstellingen moeten dan wel die mogelijkheid krijgen.

Omdat al het handelen van gemeenten gebonden is aan beginselen van behoorlijk bestuur, mag je als zorginstelling ook een motivatie verwachten van de gemeente als zij niet overgaat tot het laten aanvullen of corrigeren van een inschrijving als die mogelijkheid er wel is. Vraag daar als zorginstelling dus ook naar. Het in strijd met beginselen van behoorlijk bestuur niet of onjuist toepassen van de genoemde bevoegdheid is naar mij mening een grond voor bezwaar.

Advies voor de gemeente is dus goed opletten: gooi je de aanbesteding “dicht”, dan is het niet mogelijk zorgorganisaties inschrijvingen te laten aanvullen of corrigeren. Ook als die ene aanbieder je erbij wilt hebben een foutje maakt, is het einde oefening. Bouw je een discretionaire bevoegdheid in om aanbieders wel hun inschrijving te laten aanvullen of corrigeren, dan moet je ook kunnen motiveren waarom je wel of niet gebruik maakt van die bevoegdheid.

Advies voor zorginstellingen is goed op te letten wat er in de stukken staat: een expliciete uitsluitingssanctie of niet. Staat die erin, check dan drie keer je inschrijving voor je deze indient. Staat die sanctie er niet in, check hem dan ook drie keer! Gaat er dan wat mis, vraag of je mag aanvullen en zo niet, om een steekhoudende motivatie.

Tim Robbe
Door Tim Robbe
mr. drs. Tim H.G. Robbe, partner bij Victor Advocaten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.