Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Wat is uw grootste frustratie bij het inschrijven?

Inschrijven op een aanbesteding; het leidt soms tot grote frustraties. De aanbestedende dienst communiceert bijvoorbeeld niet, of het aanbestedingsdocument is een pakket is van 10 cm dik. Het kan ook zijn dat je wordt uitgesloten door iets onbenulligs of dat het is niet helder te krijgen is wat de aanbestedende dienst wil. Het document kan zodanig geschreven zijn, dat alleen de concurrent er aan kan voldoen of de methode om prijzen te beoordelen klopt niet, en ga zo maar door.

Toch is er in aanbestedingsland de laatste jaren veel veranderd. Er is een nieuwe aanbestedingswet die onder druk van het MKB tot stand is gekomen. Aanbestedende diensten mogen niet meer op laagste prijs gunnen, onnodig samenvoegen mag niet meer en er mag geen omzeteis meer gesteld worden. En de administratieve belasting voor inschrijvers zou ook minder moeten worden. Je zou denken dat dat deze aanbestedingswet meer mogelijkheden biedt aan MKB’ers om in te schrijven.

Maar is dat ook zo? Is het makkelijker geworden om in te schrijven? Of ervaart u het nog steeds als een grote hindernisbaan vol met belemmeringen die genomen moeten worden?

Daarom mijn vraag aan u: Wat zijn uw grootste frustraties bij het inschrijven en waarom?

Win het ‘Handboek inschrijven op aanbestedingen’
Graag zien we voor 6 juli uw reactie op de vraag onder dit bericht. Is uw reactie het meest origineel? Dan ontvangt u een van de gesigneerde exemplaren van het ‘Handboek inschrijven op aanbestedingen’.

Log wel eerst in, zodat we contact met u op kunnen nemen wanneer u wint. Of mail uw gegevens naar: [email protected].

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties (9)

Nancy van Bemmel 30 juni 2015 15:59 uur

Stuk voor stuk interessante reacties. Zouden jullie je gegevens+reactie naar [email protected] kunnen sturen, zodat de winnaar ook daadwerkelijk het mooie boek kan ontvangen?

aanbestedingscafe gebruiker 30 juni 2015 14:31 uur

Als tekstschrijver en eindredacteur heb ik wel een aandachtspunt voor de vragende partijen en sommige intermediairs in het bijzonder (ik noem geen namen, maar tekstschrijvers hebben vast wel een idee erbij). Hoe zij de Programma's van Eisen en met name de vragen formuleren, is vaak in nodeloos ingewikkelde taal opgesteld. Kan daar niet eens een goede eindredacteur op gezet worden? De vragen waren soms moeilijker dan het antwoord. In een vraag van 10 cm lang op een A4'tje stonden allerlei subvragen verstopt. En dan werd je afgeserveerd omdat het antwoord 'onvolledig' was. Toen ik daar op doorvroeg, kon de intermediair echter niet uitleggen wat ze nou bedoelden... Dan vraag ik je... waar zijn we mee bezig? Daar valt nog veel te verbeteren, want hoe duidelijker de vraag, hoe beter je het antwoord kunt beoordelen. Zo ingewikkeld is dat niet. Misschien deden 'ze' het wel expres, om een paar slagen om de arm te houden? Daar verdacht ik 'ze' wel eens van. Jammer eigenlijk, want het leidt enorm af van de core business: hoe maak je goed en controleerbaar schoon binnen het budget en wensenpakket van de opdrachtgever? En waarom buigt iedereen zich in allerlei bochten om aan alle eisen te voldoen als de gunningscriteria duidelijk wijzen in de richting van ... de goedkoopste?

aanbestedingscafe gebruiker 25 juni 2015 10:35 uur

De ene (emvi)-aanbesteding is de andere niet. Elke algemene stelling over prijs- of emvi-aanbesteding zonder dat je weet over welke marktdeelnemers en welk product het gaat, zegt dus niets. Aanbesteden blijft laveren tussen goede intenties en gezond verstand (met daarbij redelijkheid in zaken als risico-verdeling, eisen, termijnen -terechte opmerking die hierboven werd gemaakt: ook inschrijvers hebben (recht op) vakantie!- ) enerzijds en de regels en papieren werkelijkheden anderzijds.

aanbestedingscafe gebruiker 20 juni 2015 20:18 uur

Aanbestedende diensten die een aanbesteding in de markt zetten, 2 dagen voor ze zelf met vakantie gaan. En de verwachting hebben dat inschrijvers gewoon een blik mensen open trekt of vinden dat de inschrijver geen recht op vakantie heeft. NvI wordt een farce met ontwijkende antwoorden want als er al kennis van zaken is bij de Aanbestedende dienst is deze met vakantie. Bij terugkomst verwachten ze een perfect en compleet dossier. Snapt een Aanbestedende dienst dan niet dat een degelijk opgebouwd dossier wat gedegen invulling geeft aan behoeften ook in hun belang is? Denk niet alleen aan de eigen agenda maar biedt die inschrijver de kans om zijn commerciele investering waarde te geven.

aanbestedingscafe gebruiker 19 juni 2015 07:19 uur

beste ondernemer, U geeft aan dat u EMVI voor de inschrijver niet altijd positief uitvalt. Op zich natuurlijk een interessante uitspraak, maar wat zou u dan graag verandert zien?

aanbestedingscafe gebruiker 18 juni 2015 11:06 uur

Als ondernemer ben ik het eens met de stelling dat EMVI niet altijd positief uitvalt voor de inschrijver. Het levert, zoals jij dat aangeeft Octavia, een pakket van 10 cm dik op. Dit kost mij als ondernemer veel tijd en zit de aanbesteder echt op zoveel papierwerk te wachten?

aanbestedingscafe gebruiker 17 juni 2015 07:44 uur

Ben het volledig met Jos eens. Er wordt gesproken over lastenverlichting en "stugheid" van de aanbestedende dienst in zijn algemeenheid. We, zowel de aanbestedende diensten als de marktpartijen hebben aanbesteden beiden zover laten komen dat niet meer de inkopers/accountmanagers het vraag/aanbod spel spelen, maar dat het de juristen zijn geworden die de toon zetten, waardoor inkoop/aanbesteden geworden is tot wat het is. En waarom communiceert de aanbestedende dienst niet meer met de markt, omdat ze dat niet willen of omdat ze bang zijn voor de reactie uit diezelfde markt. Als ik tegen A iets zeg dat anderen niet weten dat ben ik niet objectief en transparant en bevoordeel ik een partij en stapt men naar de rechter. Er wordt ook gezegd dat men voor iets onbenulligs wordt uitgesloten. In de ogen van wie is het onbenullig? Sommige zaken zijn dat misschien maar liggen in de wet vast, andere zaken zijn optioneel door de aanbestedende dienst beschreven en voor de aanbestedende dienst niet onbenullig. Misschien dat het wel aan een inschrijver ligt die niet voldoende aandacht heeft besteed aan zijn inschrijving. Wat zegt dat dan over het uitvoeren van de opdracht door die inschrijver. Gaat hij daar dan misschien ook zo slordig mee om. T.a.v. het gunnen op EMVI. Dit is inderdaad op voorspraak van het MKB gebeurd. Maar welk deel van het MKB. Uit onderzoeken blijkt dat ruim 90% van de ondernemers in Nederland onder het MKB valt. Zijn al die ondernemers zo blij met EMVI? Als aanbestedende dienst hoor je ook wel eens geluiden al "eindelijk weer eens een aanbesteding op laagste prijs, en hoeven we niet weer vele pagina's met proza te schrijven. Dat scheelt ons zeeën van tijd". Zeker de hele kleine ondernemingen qua personeelsbezetting zitten echt niet altijd te wachten op EVI aanbestedingen omdat ze simpelweg geen capaciteit hebben om op die aanbestedingen in te schrijven en ook geen geld hebben om externen in te huren om dit voor hun te doen. Kortom er zijn nog vele hindernissen en obstakels in aanbestedingsland. overheden proberen op een goede manier met publiek geld om te gaan, maar ook zij voelen zich nog wel eens gedwarsboomd door wetgeving. Dus is wetgeving dan zo goed? Als dat echt zo is waarom doen ondernemingen dan niet op dezelfde manier hun inkopen? En andersom als het zo slecht zou zijn voor ondernemingen waarom zou het dan ook niet slecht zijn voor overheden?

aanbestedingscafe gebruiker 16 juni 2015 13:49 uur

Stel: Je laat de inschrijver 1, dus beste EMVI, toe. Terwijl er een "onbenullige" fout is gemaakt door deze inschrijver. Vervolgens komen inschrijvers 2 en 3 hier achter (transparantie). Dan is het aannemelijk dat er een advocaat door inschrijver 2 en 3 op je af wordt gestuurd, want je hebt immers inschrijver 1 toegelaten, terwijl dit niet had gemogen. Wat doe je dan als inkoper? Ik ervaar het ook als zeer onprettig om een inschrijver op iets onbenullig af te wijzen, echter een aantal leveranciers hebben totaal geen moeite om een kort geding en/of een bodemprocedure op te starten. Scenario 1: Ik laat inschrijver 1 toe op de aanbesteding. Inschrijver 2 en 3 komen juridisch in verweer. Inschatting: Inschrijver 2 en 3 worden gelijk gesteld in hun eis. Ik had inschrijver 1 nooit mogen toelaten op deze aanbesteding, ondanks iets "onbenulligs". Scenario 2: Ik laat inschrijver 2 toe op de aanbesteding. Inschrijver 1 komt juridisch in verweer. Inschatting: De kort geding rechter stelt inschrijver 1 in het ongelijk, want er heeft een onrechtmatige inschrijving plaatsgevonden door inschrijver 1. Beste Octavia: Welk scenario zal ik kiezen... Zolang er leveranciers zijn die voldoende kort geding budget hebben volg ik nauwkeurig de Aanbestedingswet op en lees veel jurisprudentie m.b.t. dit onderwerp. Ik zou graag in je goedbedoelde artikelen meer verbinding willen zien tussen inschrijvers en aanbestedende diensten. Uiteraard aan jou om te bepalen of je deze handschoen oppakt. Ik vind het zeker van belang om hierover met elkaar in overleg te blijven met als doel de beste deal voor beide partijen met zo min mogelijk administratieve- en juridische ballast. Jos Brands

aanbestedingscafe gebruiker 16 juni 2015 11:18 uur

Beste Octavia, kan ik ook de grootste frustratie over inschrijvers opgeven? Soms probeert een aanbestedende dienst ook ruimdenkend te zijn en de marktpartijen minder te betuttelen. Het is dan ook jammer dat aanbieders in zo'n geval toch vaak nog in de slachtoffer-rol blijven hangen van de klassieke inschrijver. hopelijk kan jouw boek daar ook verandering in brengen! ik vind dit in ieder geval toch weer een mooie gelegendheid om de dialoog op gang te houden. Een betere wereld begint bij jezelf. die uitdrukking geldt voor beide kampen.......

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres