Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Waterschap Aa en Maas: "wij doen dubbel werk"

Met een glimlach wijst projectmanager Antoine Van Geffen van Waterschap Aa en Maas naar de gemeentelijke vuilniswagens aan de overkant van de weg. “Nu rijden die wagens nog op diesel. Straks in 2018 op biogas. Dankzij slib, dat overblijft na de zuivering van het rioolwater in de installatie.” AanbestedingsCafe.nl spreekt met Van Geffen bij de verouderde waterzuiveringsinstallatie over het miljoenenproject dat gerenoveerd gaat worden door de inmiddels gegunde partij: Besix/Hegeman. De vrachtwagens op biogas was een wens van de gemeente en een eis van de aanbesteding.“Als je gezellig op het terras zit in Den Bosch scheelt het nogal of een vrachtwagen op diesel of op gas langskomt.” De gespecialiseerde bouwbedrijven Cofely, CFE, Aqualia en Mobilis zitten waarschijnlijk niet gezellig op het terras, want zij grepen allemaal naast de gewilde opdracht.

Besix/Hegeman won uiteindelijk de aanbesteding. Waarom?
 
“Het ontwerp van Besix/Hegeman was goed onderhoudbaar. Het team wat hier op deze locatie al voor het Waterschap werkt, kon ook door hun idee hier werkzaam blijven en het goed onderhouden. Daarnaast was hun voorstel ook technisch interessant. Slib wordt nu omgezet tot biogas en het biogas wordt omgezet tot elektriciteit. We waren al voor 85 procent zelfvoorzienend, maar ons doel is 100 procent energie neutraal te zijn. Dat was dus ook belangrijk voor de aanbesteding. Daarom hebben we onder andere gewogen op: wie kan nu het meeste biogas genereren tegenover het vaststaande gegeven van de hoeveelheid slib? Slib kun je op verschillende manieren bewerken en verwerken. Besix won de gunning ook door een innovatieve manier van het winnen van gas, namelijk op een hoge temperatuur vergisten. Dus met Besix krijgen we een hoop biogas en aan de andere kant bouwen ze een energiezuinige zuivering. Dan krijg je het hefboomeffect: veel produceren en weinig verbruiken. Het is daarnaast ook nog eens een robuust ontwerp.”

Een robuust ontwerp?
“Oftewel het kan calamiteiten prima opvangen. Wij hebben de maatschappelijke plicht: die zuivering moet gewoon zuiveren. Dan kun je wel een heel fancy en complex ontwerp willen bouwen,  maar als het daardoor niet robuust is (oftewel gevoelig voor problemen red.), dan voldoen we niet meer aan onze maatschappelijke verplichting.”

Wat is de belangrijkste les die u tijdens deze aanbesteding hebt geleerd en kunt delen met andere aanbesteders?
“Je moet zelf verdomd goed weten wat er moet gebeuren. Want anders moet je op processen gaan sturen. Dat is wel modern, maar uiteindelijk moet je wel weten wat je krijgt voor je geld. Voor ons is het de uitdaging om de kennis te delen, zonder dat we het opleggen. We willen de aannemer in hun waarde laten.  Je moet de belangen in de gaten houden: de aannemer wil prestige en geld verdienen. Dat is prima, maar de overheid is verantwoordelijk voor de assets die het krijgt. Zij moet haar maatschappelijke plicht invullen binnen de budgetgrenzen. Ik ben voor common sense, oftewel het marktplaatsprincipe:  als een IPhone 6 voor 150 euro wordt aangeboden in Ameland: ga dan geen 150 euro overmaken. Bij een aanbesteding is dit niet anders. Dus het marktplaatsprincipe is: ‘als het te mooi is om waar te zijn, is het waarschijnlijk niet waar.’ Zorg dus dat je zelf kennis in huis hebt om goed te kunnen beoordelen wat je krijgt.”

Het project heeft een plafond van 40 miljoen, met een uitvoeringskrediet van 63,9 miljoen euro. De vraag is daarom gerechtvaardigd: hoe weet u nu zeker dat dit bedrag van publiek geld niet met miljoenen wordt overschreden in de daadwerkelijke uitvoering?
“Wij moeten als overheid tijdens de uitvoering geen wijzigingen gaan doorvoeren. Want vaak is het zo bij aanbestedingen dat de opdrachtgever zijn eisenpakket gaat wijzingen. Dat gaan we niet doen.” 

Weet u  het zeker dat jullie dat niet doen?
 “Het  woord ‘niet’ is zo absoluut. We gaan het in ieder geval tot het minimum beperken. Je moet daarnaast zorgen dat de aannemer een realistische prijs kan maken. We hebben als Waterschap heel lang gedebatteerd wat de hoogte van het plafonbedrag zou moeten zijn.

Hoe kwamen jullie tot een redelijk bedrag?
Daarom hebben we vóór de aanbesteding eerst zelf een ontwerp voor de nieuwe zuivering gemaakt. Het werd een state of the art-zuivering en die kost 40 miljoen (= aanneemsom ex. Btw). Toen hadden we een bedrag en daar moet de aannemer het ook voor kunnen doen. En doordat je in het voortraject samen met de aannemer bijna een jaar de tijd neemt, heeft de aannemer ook een jaar de tijd om zijn ontwerp en zijn berekeningen te maken. Dus je geeft hem ook de tijd om de vraag op te lossen: hoe kan ik onder die 40 miljoen uitkomen?”

Maar wat ik mij nu wel afvraag: dan bent u dubbel werk aan het doen. U maakt als opdrachtgever een ontwerp en de aannemer doet dit ook?
“Dat klopt. Daar kiezen we doelbewust voor. Maar als je het niet op deze manier aanpakt, dan heb je wel ‘een beetje werk’ gedaan aan de voorkant en de aannemer doet ook ‘een beetje werk.’ Maar als je dan uiteindelijk aan de slag gaat blijkt dat je het niet voor 40 miljoen gaat redden.”

Maar u heeft dit op de tekentafel gedaan. U bent toch niet alvast met de kruiwagen zand gaan verslepen?
“Nee, dat zijn computermodellen die een technologische beste keuze voorstellen. Dat voorstel is op tot “voorontwerpniveau” uitgewerkt om een betrouwbare raming te kunnen maken van de aanneemsom.”

De tekentafel kan er ook nog weleens naast zitten qua kosten?
Dat is een goede opmerking die je maakt: we hebben veel geld gestoken in inspecties van het geen dat er nu al staat. Je kunt nooit iedere meter leiding inspecteren, maar we hebben wel maximaal geïnspecteerd. Daarnaast is er altijd een post onvoorzien, voor zaken die je echt niet had kunnen voorzien.

Kunt u daar voorbeelden van geven?
We hebben watertanks droog gezet, leidingen droog gezet, met robots door de leidingen gereden, mensen er naar laten kijken en chemische proeven gedaan op beton. We hebben ons werkelijk helemaal wild geïnspecteerd. Die inspectierapporten met foto’s en film zijn allemaal naar de aannemer verstuurd.

Dus dit zou weleens het eerste overheidsproject kunnen zijn dat binnen de kosten blijft?
“We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat het project binnen de kosten blijft.”

Daarom nogmaals de vraag: u weet als projectmanagerzeker dat dit project binnen de kosten blijft? “Ja, daar ga ik wel vanuit, want wij bouwen al veertig jaar zuiveringen. We bleven altijd binnen het budget,” aldus projectmanager  Van Geffen.

Op dit moment is de gegunde partij Besix/Hegeman al in huis aan de slag bij de zuiveringinstallatie van het Waterschap. Uiterlijk 2018 wordt het rioolwater omgezet in energie voor de vuilniswagens in Den Bosch. 

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres