Magnifying glass Close

“Weeg gevolgen nieuwe regels voor bedrijfsleven vooraf mee”

Vanaf de volgende kabinetsperiode moeten alle gevolgen van nieuwe regels voor het bedrijfsleven vooraf worden meegewogen. Tot nu toe was de strijd tegen de regeldruk voor ondernemingen namelijk vooral gericht op het reduceren van bestaande belemmeringen. Dat stelt Jan ten Hoopen, voorzitter van het adviescollege toetsing regeldruk in een gesprek met het FD.

Het kabinet gaat de beoogde vermindering van de regeldruk van 2,5 miljard euro ten opzichte van 2012 waarschijnlijk wel halen. Maar volgens Ten Hoopen mag de aandacht voor overheidsbelemmering niet verslappen. Hij stelt tegen de krant dat Nederland inmiddels wordt ingehaald door het Verenigd Koninkrijk en Zweden. Ten Hoopen pleit voor een becijfering van de gemiste opbrengsten als gevolg van een nieuwe regel, vóórdat deze van kracht kan gaan.

EU-richtlijnen
Dit geldt volgens de voorzitter ook voor richtlijnen van de Europese Commissie. De regels die door Brussel worden bepaald, kunnen zelf ingekleurd worden door de lidstaat. Dit zou juridisch benaderd moeten worden, stelt Ten Hoopen. De inzet moet zijn om de minste last te veroorzaken. Voordat een regel ingevoerd wordt moet er een afweging worden gemaakt en een onafhankelijke instantie moet de berekening van de gevolgen valideren.

Kwantitatieve doelstelling
Ten Hoopen onderkent dat regels noodzakelijk zijn, maar hij stelt ook dat wel alle onnodige belemmering voor ondernemerschap wegenomen moet worden. Hij adviseert daarom het nieuwe kabinet om per ministerie een kwantitatieve doelstelling voor te schrijven. “Dat houdt de druk erop, want anders zakt het weg.”

Partner van Aanbestedingscafé
Partner van Aanbestedingscafé

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres