Magnifying glass Close

Wekelijks vakantieleesvoer

De vakantie is weer begonnen! Je kunt deze zomer eindelijk genieten van je welverdiende rust. En natuurlijk is een mooie vakantie niet compleet zonder bijzonder leesvoer. Maar waar moet je beginnen?

AanbestedingsCafe.nl heeft de meest interessante, tijdloze en best gelezen artikelen en columns voor je verzameld. De komende maand bieden we je elke week vijf artikelen aan

8 redenen waarom aanbestedingen mislukken
Waarom kosten (ICT-)aanbestedingen altijd meer dan gedacht? En duurt het ook nog eens langer? Die vraag werd Jeanine Peek, Algemeen Directeur bij Dell, voorgelegd tijdens het Groot Aanbestedingscongres. Met haar extensieve achtergrond in de ICT heeft Peek al menig aanbesteding meegemaakt. Haar eerste reactie luidt dan ook: “Niet álle projecten mislukken.”

Juristen op de inkoopstoel
“Er mag van alles binnen de Aanbestedingswet, maar juristen hebben vaak de neiging om te zeggen: doe maar niet, want dan lopen we risico. Ik zou het fijn vinden als aanbestedingsjuristen meer zouden kijken naar de mogelijkheden om een bepaald doel te bereiken. Kijken naar wat er wél kan”, stelt Matthijs Huizing, aanjager van het traject Beter Aanbesteden, tijdens het Groot Aanbestedingscongres. Hiermee lijkt de aanjager te stellen dat hij van juristen verwacht dat zij op de inkoopstoel gaan zitten.

Big Bang in het sociaal domein
Met een ‘Big Bang’ werd het sociaal domein op 1 januari 2015 overgeheveld van het Rijk naar de gemeenten. Het doel hiervan is om zorg dicht bij de burger te organiseren zodat lokaal maatwerk wordt geboden. Tevens gaan de decentralisaties gepaard met stevige bezuinigingen. Hoewel gemeenten voor de decentralisatie al wel een gedeelte van de WMO inkochten (hulp bij huishouden), waren ze niet voorbereid op de enorme hoeveelheid taken die op hen afkwam. Gemeenten moeten nu namelijk ook begeleiding en ondersteuning van kwetsbare jeugd- en volwassen organiseren en inkopen.

Column Arthur van Heeswijck: Zijn woningcorporaties aanbestedende diensten?
Het zal de frequente bezoeker van deze website waarschijnlijk niet zijn ontgaan: de Europese Commissie vindt dat Nederlandse woningcorporaties als aanbestedende diensten zijn aan te merken en daarom de Europese aanbestedingsregels moet naleven.De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties deelt het standpunt van de Europese Commissie niet, zo blijkt uit haar reactie op vragen van de vaste commissie van Binnenlandse Zaken. De kans is dus groot dat het Europese Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU) de discussie zal moeten beslechten. Wie zal aan het langste eind trekken, de Europese Commissie of Nederland?

Column Joost Jacobs: Grossmann revisited
Het Grossmann verweer is verworden tot een standaard bepaling in het aanbestedingsdocument die niet zelden vergaande consequenties heeft voor klagende inschrijvers. De strekking van deze bepaling is dat een klagende inschrijver zijn recht om te klagen over de aanbestedingsprocedure heeft verwerkt (hier dus bij de rechter geen beroep meer op kan doen), indien deze klachten al in een eerder stadium van de aanbesteding naar voren hadden kunnen worden gebracht.

 

Partner van Aanbestedingscafé
Partner van Aanbestedingscafé

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres