Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Wiebes maakt onderzoeken naar Belastingdienst concreet

In het debat op 9 februari, naar aanleiding van de uitzending van Zembla over het beveiligingslek en mogelijke aanbestedingsfraude bij de Belastingdienst, doet staatssecretaris Wiebes de belofte om zijn voorgenomen onderzoeken te beschrijven en concreet te maken. Op de planning staan onder andere een forensisch onderzoek naar de aanbestedingsprocedure voorafgaand aan het oprichten van de Broedkamer. Daarnaast bestaat de vraag of de winnaar van deze aanbesteding, Accenture, de mogelijkheid heeft gehad om vertrouwelijke gegevens mee te nemen buiten de Belastingdienst. Ook hier wordt een onderzoek naar gestart.

In 2013 zoekt de Belastingdienst een bedrijf om de afdeling data- en analytics (ofwel ‘de broedkamer’) op te zetten. IT-dienstverlener Accenture heeft volgens Zembla van de Belastingdienst meer informatie gekregen dan zijn concurrenten. Ook was er een hechte relatie tussen de oud-directeur van de Belastingdienst en Accenture. Het IT-bedrijf had volgens Zembla toegang tot alle data. Het bedrijf zou zo ook kunnen beschikken over vertrouwelijke informatie van concurrenten of klanten. Of het gedownload is, gaat nu onderzocht worden.

Onderzoek aanbesteding
Het forensische onderzoek naar de aanbestedingsprocedure heeft als doel om vast te stellen of door de Belastingdienst bij de aanbesteding integer is gehandeld. Er zouden ook aanbevelingen moeten komen ter verbetering. Ook wordt er onderzocht of, en zo ja in welke mate, de met de leverancier gemaakte prestatieafspraken zijn nagekomen. Het onderzoek wordt verricht door een externe forensisch onderzoeker die onafhankelijk is van alle betrokken partijen bij de aanbesteding, schrijft de staatssecretaris in een brief aan de Tweede Kamer. Het rapport wordt half mei opgeleverd.

Onderzoek gegevensgebruik
Tijdens het debat hameren de Kamerleden op onafhankelijk onderzoek. De staatssecretaris wil het onderzoek naar het gegevensgebruik laten verrichten door de Belastingdienst zelf. Kamerlid Omtzigt (CDA) stelt in het debat dat de slager niet zijn eigen vlees moet keuren. “Het onderzoek naar de mogelijke datalekken en dus naar fouten die bij de Belastingdienst zouden kunnen zijn gemaakt, moet extern en onafhankelijk uitgevoerd worden. En moet dus niet door de Belastingdienst zelf worden gedaan.”

Staatssecretaris Wiebes is het niet met Omtzigt eens. “Het is de Belastingdienst die verantwoordelijk is voor zijn dataveiligheid. Het is de Belastingdienst die dit moet bekijken en oplossen. Het is de Belastingdienst die de logs boven tafel moet halen.” In zijn brief geeft de staatssecretaris nogmaals aan dat het van het grootste belang is dat het onderzoek in onafhankelijkheid van de afdeling data- en analytics wordt uitgevoerd, om de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen. Daarom wordt het onderzoek uitgevoerd door de Belastingdienst, onder direct gezag van de hoofddirecteur Informatievoorziening. Ook wordt de objectiviteit van het onderzoek geborgd door de Auditdienst Rijk. Het onderzoek heeft volgens Wiebes een doorlooptijd van vier maanden.

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres