Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Wijzigen van contract: houd rekening met deze regels

Gemeenten hebben binnen het sociaal domein aanbieders via Europese aanbestedingen gecontracteerd. Een tussentijdse aanpassing van het contract kan nodig zijn, maar mag niet zomaar. De gemeente moet rekening houden met het aanbestedingsrecht. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft hiervoor een handleiding gepubliceerd.

Aanbestedende diensten zijn vrij om in de overeenkomsten een regeling op te nemen op grond waarvan de overeenkomst gewijzigd mag worden. De keuze van de contractvorm is hierbij van belang. Zo is een raamovereenkomst flexibeler dan een reguliere overeenkomst, omdat specifieke opdrachten op detailniveau afzonderlijk bijgesteld kunnen worden.

Niet wijzigen als
De Aanbestedingswet verbiedt de aanbestedende dienst om de overeenkomst tussentijds aan te passen als dit betekent dat:

  • de wijziging er toe zou hebben geleid dat andere marktpartijen zich zouden hebben ingeschreven;
  • de wijziging er toe zou hebben geleid dat er een andere offerte zou zijn gekozen;
  • de wijziging de opdracht uitbreidt tot markten die niet in de oorspronkelijke opdracht waren opgenomen;
  • de wijziging het economisch evenwicht van de overeenkomst wijzigt in het voordeel van de opdrachtnemer, zonder dat dit in het contract was opgenomen;
  • de wijziging inhoudt dat er een andere onderaannemer gekozen wordt, terwijl de oorspronkelijke onderaannemer van beslissend belang was bij de gunning.

Het is vooral belangrijk dat het niet om een wezenlijke wijziging gaat die ervoor zorgt dat de opdrachtnemer voordeel ondervindt ten opzichte van zijn concurrenten, dat niet geregeld is in de overeenkomst.

Wel wijzigen als
Wanneer mag de overeenkomst dan wel gewijzigd worden? Om een overeenkomst te wijzigen is het verstandig om eerst de overeenkomst zelf te raadplegen om te achterhalen of deze een wijzigingsregeling bevat. Als dit niet het geval is, kunnen de algemene inkoopvoorwaarden en inkoopbeleid van de gemeente geraadpleegd worden. Als hierin ook een wijzigingsregeling ontbreekt, dan kan de overeenkomst gewijzigd worden onder voorwaarde dat de aanbestedingsregels niet overtreden worden en er geen sprake is van een wezenlijke wijziging. Houd hierbij rekening met bovenstaande regels.

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres