Magnifying glass Close

Wijziging Gids Proportionaliteit

Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Mona Keijzer heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over een wijziging van de Gids Proportionaliteit. Die wijziging moet verduidelijken dat “het op voorhand uitsluiten van iedere vergoeding van inschrijfkosten in geval van een laattijdige intrekking van de aanbesteding disproportioneel is.” Met deze wijziging stelt de staatssecretaris invulling te geven aan een motie van Joba van den Berg (CDA) en Martin Wörsdorfer (VVD).

In haar brief aan de Kamer benadrukt Keijzer dat tenderkosten inschrijfkosten zijn. Daarbij moet volgens haar het uitgangspunt zijn dat aanbestedende diensten inschrijfkosten zoveel mogelijk beperken, zodat kostenvergoeding niet aan de orde is. “Indien aanzienlijke kosten onvermijdelijk zijn, kan een vergoeding aan de orde zijn om onevenredige lasten voor de inschrijver te voorkomen.”

Onevenredige lasten
Keijzer stelt voorts dat de Gids Proportionaliteit aangeeft dat er sprake is van onevenredige lasten “wanneer een gedeelte van de te plaatsen opdracht moet worden uitgevoerd om de inschrijving in te kunnen dienen.” Volgens de staatssecretaris kunnen onevenredige lasten echter ook aan de orde zijn wanneer “een aanbesteding overduidelijk te laat, te weten na het verschijnen van de laatste nota van inlichtingen, ingetrokken wordt. Ik acht het onwenselijk dat aanbestedende diensten bedingen opnemen in hun aanbestedingsstukken die tenderkostenvergoedingen in dat soort situaties uitsluiten.”

Keuze motiveren
De staatssecretaris geeft de Tweede Kamer de mogelijkheid om zich uit te spreken over de wijziging voordat deze aan de Raad van State wordt voorgelegd en daarna vastgelegd. Aanbestedende diensten dienen de voorschriften uit de Gids Proportionaliteit toe te passen; wanneer ze dat niet doen moeten ze die keuze in hun aanbestedingsstukken motiveren.

Partner van Aanbestedingscafé

Wil je alles weten over je mogelijkheden als inkoper bij ?

Ontdek het nu!
Partner van Aanbestedingscafé

Wil je alles weten over je mogelijkheden als inkoper bij ?

Ontdek het nu!

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé

Wil je alles weten over je mogelijkheden als inkoper bij ?

Ontdek het nu!
Sluiten

Inloggen

of met e-mailadres