Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
02
05
16
Nancy van Bemmel
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door Nancy van Bemmel
Journalist AanbestedingsCafe.nl

2B-diensten

Bij de aanbesteding van diensten bestaat een onderverdeling tussen diensten waarbij alle Europese aanbestedingsrichtlijnen van toepassing zijn (2A) en diensten waarbij een beperkt gedeelte van de Europese aanbestedingsrichtlijnen van toepassing zijn (2B). De 2B-diensten zijn diensten die geen bijdrage leveren aan de eenwording van de interne markt, omdat de diensten door nationale dienstverleners moeten worden uitgevoerd. Bij 2B-diensten is het alleen verplicht om de gunning te publiceren en de algemene regels van het EU verdrag en de regels van technische specificatie in acht te nemen.

Voor 2B-diensten (zonder duidelijk grensoverschrijdend belang) wordt in de praktijk vaak een meervoudige onderhandse procedure gebruikt, waarbij drie offertes aangevraagd worden. Het is niet nodig om de procedure die je kiest te motiveren in de aankondiging. De wet bepaalt wel dat de aanbestedingsprocedure op objectieve gronden gekozen moet worden, evenals de keuze voor welke ondernemers toegelaten worden. Op verzoek van een ondernemer moet de keuze voor een 2B-procedure schriftelijk gemotiveerd worden.

2B-diensten:

 • Hotels en restaurants
 • Vervoer per spoor
 • Vervoer over water
 • Vervoersondersteunende activiteiten
 • Rechtskundige diensten
 • Arbeidsbemiddeling
 • Opsporen en beveiliging
 • Onderwijs
 • Gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening
 • Cultuur, sport en recreatie
 • Overige diensten die niet onder 2A vallen.

Aanbesteden vanaf 18 april 2016
Vanaf 18 april 2016 kan dit aanbestedingsregime voor 2B-diensten niet meer toegepast worden. Voor de hierboven genoemde diensten moet vanaf die datum de vereenvoudigde procedure voor sociale en andere specifieke diensten gebruikt worden.

Bronnen:

Nancy van Bemmel
Door Nancy van Bemmel
Journalist AanbestedingsCafe.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.