Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Wmo-overschot door voorzichtigheid en slechte administratie

Bijna negen op de tien gemeenten hebben in 2015 geld overgehouden op het budget voor dagbesteding, begeleiding en ondersteuning. Het gaat naar schatting om een overschot van minimaal 310 miljoen euro. Binnenlands Bestuur heeft een aantal experts gesproken en de redenen onder elkaar gezet.

Voorzichtig begroten
De onzekerheid over de hoogte van de rijksvergoedingen voor de gedecentraliseerde taken op het gebied van jeugd, zorg en werk hebben geleid tot extra voorzichtigheid. Hoogleraar economie decentrale overheden Maarten Allers vertelt dat die onzekerheid de wethouder voorzichtig maakt. De gemeente moet namelijk tekorten zelf aanzuiveren. Dit is voor een gemeente moeilijk, omdat er vanwege het kleine eigenbelastinggebied maar weinig mogelijkheden zijn om extra inkomsten te genereren.

Onvolledige cliëntgegevens
Verschillende gemeenten wijten de overschotten op ondeugdelijke cliëntgegevens van het rijk. Het daadwerkelijke aantal cliënten was veel kleiner dan de klantgegevens veelal deden vermoeden. Volgens de wethouder van de gemeente Renkum waren er inwoners die wel een indicatie hadden, maar geen zorg ontvingen, terwijl de bestanden een ander beeld gaven.

Rem op uitgaven
Veel gemeenten hebben flink de rem gezet op de uitgaven op de Wmo, door het stopzetten of versoberen van huishoudelijke hulp, scherp inkopen, strenge indicering en het heffen van eigen bijdragen. Gemeenten waren vooraf bang niet uit te komen met de gekorte rijksbudgetten, hadden geen zicht op de zorgvraag binnen hun gemeenten en bij de vaststelling van hun begroting geen zekerheid over de rijksbudgetten die zouden worden overgeheveld. Gemeenten zijn daardoor terughoudend geweest met de inkoop en toekenning van zorg. Bij de inkooponderhandelingen hebben de gemeenten de aanbieders het vel over de oren gehaald, vertelt Hans van Oers, hoogleraar openbare gezondheidszorg. Ook hebben aanbieders, in de concurrentiestrijd, tegen of onder de kostprijs geoffreerd.

Administratie niet op orde
De administratie van de nieuwe taken kwam laat op gang. Gemeenten hebben zich eerst gestort op de inkoop van de zorg. Het inrichten van de systemen kwam daarna pas aan bod. “Zeker in het begin was de facturatie bij gemeenten niet op orde”, vertelt Niels Uenk aan Binnenlands Bestuur. “Zorgaanbieders konden nog niet declareren, omdat er geen goede formats waren, zodat heel lang onduidelijk was wat er nu precies werd uitgegeven.”

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres