Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

“Woningcorporaties moeten aanbesteden”

De Europese Commissie (EC) vindt dat Nederlandse woningcorporaties aanbestedingsplichtig zijn. Zowel branchevereniging Aedes als het kabinet kunnen zich niet vinden in deze visie. Ze hebben nu tot eind maart om op de aanmaningsbrief van de EC te reageren. Petra Heemskerk, advocaat aanbestedingsrecht bij CMS, verwacht echter dat ‘Europa’ gelijk krijgt. “Woningcorporaties zijn aanbestedingsplichtig. Dat zijn ze al heel lang. Ze willen het natuurlijk niet zijn, maar ze moeten gewoon de wet volgen.”

Heemskerk legt uit dat het allemaal draait om de vraag in hoeverre woningcorporaties gekwalificeerd kunnen worden als publiekrechtelijke instelling. “Daarvoor moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Ten eerste moet de organisatie zijn opgericht om te voorzien in behoeften van algemeen belang, die niet van commerciële of industriële aard zijn. Ten tweede moet deze rechtspersoonlijkheid hebben. Aan deze twee voorwaarden wordt duidelijk voldaan door woningcorporaties. De derde voorwaarde is dat er sprake moet zijn van overheidsafhankelijkheid. Als je kijkt naar de Woningwet en de mogelijkheid die de overheid heeft om in te grijpen bij woningcorporaties, denk ik dat ook aan deze voorwaarde wordt voldaan.”

Struisvogelpolitiek
Aedes en het kabinet verdedigen zich tegenover de EC door onder meer te stellen dat aanbestedingsplicht zal leiden tot hogere kosten en een langere doorlooptijd. Ook denken zij dat het geen stimulans zal zijn om meer of duurzamer te bouwen. Dit zijn allemaal niet-juridische argumenten, die volgens Heemskerk ook “onzin” zijn. “Die argumenten doen absoluut niet ter zake. Dat is struisvogelpolitiek. Als de Nederlandse overheid iets wil bereiken, moet zij proberen te beargumenteren dat een woningcorporatie geen publiekrechtelijke instelling is. Ze zou kunnen betogen dat zij weliswaar enige invloed heeft op het beleid van woningcorporaties, maar niet zodanig dat het beslissend is voor de manier waarop zij hun geld uitgeven. Ik denk echter dat het een kansloos verhaal is.”

Tijd
Ook wanneer je het juridische aspect er niet bij zou betrekken, zijn de argumenten van de overheid inhoudelijk zwak, stelt Heemskerk. “Het is absoluut zo dat het organiseren van een aanbestedingsprocedure tijd kost. Maar wanneer woningcorporaties nu inkopen, zijn zij ook bezig met het onderzoeken van de verschillende opties, met het aanvragen van offertes en met het voeren van onderhandelingen. Het kost nu ook tijd en geld. Ik vraag me dan ook af waar ze de stelling – dat het straks meer tijd en geld zal kosten – op baseren. Het lijkt mij een verzonnen argument.”

Onrechtmatig
Heemskerk benadrukt bovendien dat “veel woningcorporaties nu al vrijwillig iets organiseren wat lijkt op een aanbestedingsprocedure, maar wat geen volwaardige aanbesteding is. Het doel van aanbesteden is om concurrentie te organiseren zodat het leidt tot een optimale aanwending van maatschappelijke middelen. Je kunt je afvragen of deze onvolwaardige aanbestedingen voldoende zijn om maatschappelijke waarde te creëren. Dat is goed mogelijk, maar daar zou je onderzoek naar moeten doen en kan ik nu niets over zeggen. Maar waar het natuurlijk om gaat, is dat er nu door woningcorporaties onrechtmatig wordt gehandeld. Ik verwacht dus dat de EC uiteindelijk gelijk gaat krijgen.”

Boetes
Woningcorporaties moeten volgens Heemskerk dus rekening houden met de aanbestedingsplicht. “Wanneer het Europese Hof van Justitie uiteindelijk vaststelt dat woningcorporaties aanbestedingsplichtig zijn, wordt dat een feit voor de Nederlandse overheid. Wanneer de woningcorporaties dan blijven weigeren om aanbestedingen te organiseren, kunnen er vanuit Europa boetes worden opgelegd aan de Nederlandse overheid. Die kunnen weer verhaald worden op woningcorporaties. Als het oordeel er eenmaal ligt zullen zij dus full swing moeten gaan aanbesteden. En dat is ook helemaal niet erg. Natuurlijk zullen ze er aan moeten wennen, maar ik denk niet dat het nadelige gevolgen gaat hebben. Misschien zal het ze juist helpen om professioneler naar de inkoop te kijken.”

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties (2)

aanbestedingscafe gebruiker 2 mei 2019 11:07 uur

Zie ook mijn artikel in de Tender Nieuwsbrief van mei 2015 en par.5.3.4.3 http://www.heinvanderhorst.eu/pdf/Tender_15_04_LR_def.pdf http://www.heinvanderhorst.eu/pdf/Aanbesteden%20d-j-z%202018.pdf

aanbestedingscafe gebruiker 11 april 2019 15:55 uur

"Ze hebben nu tot eind maart om op de aanmaningsbrief van de EC te reageren", staat in de koptekst. Al iets bekend over de reactie?

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres

Ontvang ons gratis e-book!

Ontvang nu het e-book 'Ruis: de ideeën van Kahneman en de aanbestedingspraktijk' en blijf wekelijks op de hoogte van het laatste aanbestedingsnieuws.
close-link