Magnifying glass Close

Zekerheid op omzet zorgaanbieders afgenomen

Inkoopafspraken tussen gemeenten en zorgaanbieders zijn steeds vaker gegoten in raamovereenkomsten zonder omzetgarantie. In deze overeenkomsten worden vaak ook geen afspraken gemaakt over budgetten of budgetplafonds. Dat betekent dus dat zorgaanbieders steeds minder zeker van omzet zijn. Dat blijkt uit onderzoek van het Public Procurement Research Centre (PPRC), uitgevoerd door Jan Telgen, Madelon Wind en Niels Uenk.

PPRC stelt dat zorgaanbieders vroeger vaak konden rekenen op budget- en omzetzekerheid. Dat is na de decentralisatie echter niet meer het geval. Volgens het rapport zijn de meeste per 1 januari 2018 geldige contracten feitelijk raamovereenkomsten waarbij de keuzevrijheid van de cliënt centraal staat.

Langere looptijd
Tegelijkertijd maakt het PPRC-rapport duidelijk dat gemeenten steeds vaker overeenkomsten sluiten met een langere looptijd. Voor de decentralisatie werden er jaarlijks nieuwe contracten afgesloten. Nu gaan gemeenten, zowel voor Wmo als voor Jeugdhulp, overeenkomsten aan die in de meeste gevallen twee jaar of langer duren. In het geval van Wmo wordt soms zelfs met onbeperkte contracten gewerkt.

Open house
Tot slot stelt het PPRC ook dat ruim 90% van alle gemeentelijke zorg niet onder de Europese aanbestedingsregels valt. Dat komt, volgens het rapport, doordat steeds meer gemeenten impliciet of expliciet de ‘open house’ methode gebruiken om de juiste zorgaanbieder te contracteren. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een systeem van afspraken waarmee zorgaanbieders gecontracteerd kunnen worden, zonder dat een aanbestedingsprocedure wordt doorlopen.

Partner van Aanbestedingscafé
Partner van Aanbestedingscafé

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres