Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Zuid-Holland start met aanbesteding voor schone schepen

De provincie Zuid-Holland gaat deze maand met een aanbesteding starten voor ondernemers die willen investeren in de verduurzaming van hun schip en willen bijdragen aan de kennis over emissie-reducerende technieken voor de binnenvaart. De aanbesteding is onderdeel van het Europese demonstratieproject CLean INland SHipping (CLINSH). Dit meldt Zuid-holland.nl.

In de aanbesteding worden twee groepen gemaakt. Een groep van 15 schepen worden door de eigenaar uitgerust met emissie-reducerende technologie of alternatieve brandstof. De andere groep van 15 schepen vaart al met emissie-reducerende technologie of alternatieve brandstof.  Op de schepen van beide groepen wordt apparatuur geplaatst, waarmee gedurende één tot twee jaar de uitstoot aan boord wordt gemeten.

Compensatie
CLINSH stelt hier wel een financiële compensatie voor beschikbaar. Schippers kunnen voor de aankoop en installatie van de technologie tot 50 procent van de werkelijke kosten ontvangen. Dit is inclusief een onkostenvergoeding van maximaal 10.000 euro per schip. De schippers die al met een emissie-reducerende technologie of een alternatieve brandstof varen, krijgen alleen de onkostenvergoeding van maximaal 10.000 euro. Daarnaast levert deelname aan deze aanbesteding kennis op over de verschillende technieken en bereikte milieuvoordelen. Ook loop je als deelnemer voor op de rest van de sector.

Reden
De reden dat CLINSH hiermee begonnen is, is dat de binnenvaart voor een opgave staat om te verduurzamen. De sector moet nu investeren in schonere schepen, schonere motoren en/of aanpassingen aan bestaande motoren of technieken. Het doel is om de uitstoot van stikstofoxiden en fijnstof te verlagen. De internationale eis op het gebied van energiebesparing en schone lucht is namelijk strenger geworden. Daarnaast stellen opdrachtgevers goede milieuprestaties steeds vaker als voorwaarde bij het inkopen van diensten.

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres