Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Manunza en Telgen: “Stel inschrijvers op de hoogte van beoordelingsmethodiek”

Het belang van gunningscriteria is inmiddels alom bekend. Transparantie over dit deel van de aanbesteding is vaak wel op orde. Maar hoe zit het met de beoordelingsmethodiek? De manier waarop de inschrijvingen uiteindelijk gewaardeerd worden en waarmee de rangorde wordt bepaald. Dit is vaak niet of zeer beperkt terug te vinden in het bestek. AanbestedingsCafe.nl spreekt Elisabetta Manunza, hoogleraar aanbestedingsrecht en Jan Telgen, hoogleraar inkoopmanagement over dit onderwerp.

Telgen: “Vaak denkt men de beoordelingsmethodiek gepubliceerd te hebben door de procentuele verdeling van de gewichten bekend te maken. Maar hoe je vanaf dat punt tot een puntentoedeling komt, wordt niet gepubliceerd. Bij een aanbesteding van stoelen wordt bijvoorbeeld gezegd: de prijs telt voor 40 procent mee, en de levertijd voor 60 procent. Nu zit de leverancier te dubben: ik kan die stoel leveren voor 200 euro en dat duurt 6 weken. Ik kan hem ook binnen 3 weken leveren, maar dan moet ik mijn medewerkers over laten werken en dan kost de stoel 250 euro. Voor de leverancier maakt het niets uit, maar welke aanbieding moet hij doen? Dat weet je alleen als je kunt zien hoeveel punten je verliest door van 200 naar 250 euro te gaan en hoeveel punten je wint door van 6 weken naar 3 weken levertijd te gaan.”

Blinde gok
Dat de methode per criterium niet bekend wordt gemaakt, is niet alleen frustrerend voor de leverancier, maar ook voor de aanbesteder. “Als je de methodiek niet bekendmaakt, moet de leverancier van stoelen een blinde gok wagen. Misschien had je achteraf wel graag dat andere bod gewild. Door de methodiek bekend te maken kunnen leveranciers op jou inspelen en het meest aantrekkelijke aanbod doen”, aldus Telgen.

Angst regeert
Manunza merkt dat de aanbesteder een bepaalde angst heeft om de methode bekend te maken. “De aanbesteder wil de scoregrafiek het liefst niet publiceren, want stel je voor dat de inschrijver ziet hoe je gaat beoordelen. Maar het is juist de bedoeling dat hij dat ziet. De inschrijving moet beantwoorden aan de behoefte van de aanbesteder en zijn organisatie. Dus als de leverancier meer informatie tot zijn beschikking heeft, kan hij een betere aanbieding doen, die voldoet aan de daadwerkelijke vraag.”

Beoordelingsgeschil
“In 2012 was er een geschil tussen TNS Dimarso en Agentschap Wonen-Vlaanderen over een opdracht voor de uitvoering van een grootschalige survey naar de woning en de woonconsument in Vlaanderen. In het bestek waren twee gunningscriteria opgenomen: kwaliteit (50/100) en prijs (50/100)”, vertelt Manunza. “Bij de beoordeling van de inschrijvingen kreeg de offerte bij beide criteria een score (hoog – voldoende – laag). In het beroep verzette Dimarso zich tegen het gebruik van de schaal ‘hoog – voldoende – laag’, welke niet in het bestek was vermeld. Volgens het bestek had elke offerte een score van 0-50 punten moeten krijgen. De rechter stelde Dimarso in het ongelijk. Volgens hem kon de vermelding 50/100 ook worden geïnterpreteerd in de zin dat beide criteria als gelijkwaardig moeten worden beschouwd. Ook merkte de rechter in deze zaak op dat het in de aanbestedingsrichtlijnen niet duidelijk is of de volledige beoordelingsmethodiek vooraf bekend moet worden gemaakt aan de inschrijvers.”

‘Alleen als het wat uitmaakt’
“Na een vraag van de rechter aan het Hof van Justitie, stelt de hoogste rechter dat aanbestedende diensten de beoordelingsmethode niet per gunningscriterium hoeven te publiceren, tenzij het wat uitmaakt voor de inschrijver”, vervolgt Telgen. “Dit is opmerkelijk, omdat het altijd wat uitmaakt. De beoordelingsmethode is van groot belang voor de vaststelling van welke inschrijving economisch de meest voordelige is.”
Over beoordelingsmethoden is weinig gereguleerd op Europees en nationaal niveau. Wel verlangt het recht dat de beste inschrijving wordt gekozen. “En juist op dat punt gaat het vaak mis”, concluderen de hoogleraren.

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres