Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Aanbesteding

Aanbesteden is een specifieke methode om in te kopen. Het is een afgewogen wijze om te komen tot contractering van een geschikte contractspartner, met het meest geschikte product, dienst of werk tegen de meest gunstige prijs. Hierbij is de prijs/kwaliteit verhouding een belangrijke factor.

Partijen die moeten aanbesteden zijn onder andere:

  • De Rijksoverheid
  • Gemeenten, provincies en waterschappen
  • Publiekrechtelijke instellingen (universiteiten en scholen)
  • Speciale sectorbedrijven (zoals water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten)

Het inkoopproces kan ingedeeld worden in drie fasen:

  1. Voorbereiden inkoopopdracht
  2. Doorlopen aanbestedingsprocedure
  3. Uitvoering inkoopopdracht

De term ‘aanbesteden’ wordt vaak gebruikt voor het gedeelte van het inkoopproces dat gaat over het specificeren, selecteren en contracteren.

Een openbare aanbesteding begint met een openbare aankondiging van een opdracht. Alle geïnteresseerde partijen kunnen in beginsel een offerte indienen. Het komt ook voor dat alleen degenen die voldoen aan bepaalde prekwalificatie-eisen een offerte mogen indienen.


Bronnen
PianOo
Ondernemersplein

Partner van Aanbestedingscafé:

Onderwerpen

Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres