Aanbestedingswet

De huidige Aanbestedingswet 2012 is 1 juli 2016 in werking getreden. In deze wet liggen de spelregels voor aanbestedingen verankerd. Jaarlijks koopt de overheid voor ruim 70 miljard euro aan producten en diensten in – of 140 miljard indien ook de inkoop via zorgkantoren en zorgverzekeraars mee wordt genomen. Bedrijven kunnen eenvoudig meedingen bij overheidsopdrachten via een online marktplein: TenderNed. De aanbestedingswet moet onder andere leiden tot minder administratieve lasten. Ook moet het kleinere bedrijven een eerlijkere kans geven op een opdracht.

De wet gaat uit van vier basisprincipes:

  • Non-discriminatie: overheden mogen geen onderscheid naar nationaliteit maken.
  • Gelijke behandeling van ondernemers: overheden moeten iedereen op dezelfde manier behandelen. En iedereen krijgt dezelfde informatie.
  • Transparantie: ondernemers krijgen inzicht en informatie over aanbestedingen.
  • Proportionaliteit: de eisen bij aanbestedingen staan in verhouding tot de werkzaamheden en de omvang van de opdracht.

De huidige Aanbestedingswet 2012 implementeert de oude Europese Richtlijnen nr. 2004/18/EG en 2004/17/EG en vervangt het vroegere Bao en het Bass. De Aanbestedingswet 2012 is op 1 april 2013 van kracht geworden. Op dat moment waren de nieuwe Europese Richtlijnen al in voorbereiding. Op 15 januari 2014 heeft het Europees Parlement de nieuwe Richtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU aangenomen. Deze richtlijnen beogen de aanbestedingspraktijk te moderniseren, de lasten te verminderen en toegankelijk te maken voor het mkb. De Richtlijnen sluiten aan op de Europese beleidsstrategie Europa 2020-strategie – een strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei, gericht op innovatie, duurzaamheid en de ondersteuning van gemeenschappelijke maatschappelijke doelen, zoals de participatie van kansarmen. 

Bronnen:

Nancy van Bemmel

Over de auteur
Nancy van Bemmel

Richard Engelfriet is Nederlands meest simpele ondernemer. Hij heeft geen bedrijfsnaam, logo en bedrijfsplan. Laat staan een 5-jarenplan of een visie op papier. Wel is hij al 14 jaar succesvol ondernemer en auteur van 7 managementtitels.