Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Aanbestedingswet

Op 1 april 2013 trad de huidige Aanbestedingswet 2012 in werking. In deze wet liggen de spelregels voor aanbestedingen verankerd. Jaarlijks koopt de overheid voor ruim € 60 miljard aan producten en diensten in. Bedrijven kunnen eenvoudig meedingen bij overheidsopdrachten via een online marktplein: TenderNed. De aanbestedingswet moet onder andere leiden tot minder administratieve lasten. Ook moet het kleinere bedrijven een eerlijker kans geven op een opdracht.

De kern van de wet is: de in een aanbestedingsprocedure op te nemen minimumeisen, indieningsvereisten en selectie- en gunningscriteria dienen volgens het Proportionaliteitsbeginsel in een redelijke verhouding te staan tot de opdracht. De wet rondom aanbestedingen zijn in Nederland én Europees aan verandering onderhevig.

De huidige Aanbestedingswet 2012 implementeert de oude Europese Richtlijnen nr. 2004/18/EG en 2004/17/EG en vervangt het vroegere Bao en het Bass. De Aanbestedingswet 2012 is op 1 april 2013 van kracht geworden. Op dat moment waren de nieuwe Europese Richtlijnen al in voorbereiding. Op 15 januari 2014 heeft het Europees Parlement de nieuwe Richtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU aangenomen. Deze richtlijnen beogen de aanbestedingspraktijk te moderniseren, de lasten te verminderen en toegankelijk te maken voor het mkb. De Richtlijnen sluiten aan op de Europese beleidsstrategie Europa 2020-strategie – een strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei, gericht op innovatie, duurzaamheid en de ondersteuning van gemeenschappelijke maatschappelijke doelen, zoals de participatie van kansarmen. Nederland moet de Aanbestedingswet uiterlijk 18 april 2016 hebben aangepast aan deze nieuwe Europese Richtlijnen.

Bronnen:
http://www.nieuweaanbestedingswet.nl/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Aanbesteding

Partner van Aanbestedingscafé:

Onderwerpen

Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres