Bestellen is de vierde stap in het inkoopproces. Hier worden de goed bedoelde voornemens (contract) omgezet in actie. Hopelijk resulteert dat in de uitkomst die men nodig heeft en verwacht. Het bestelproces valt weer uiteen in een aantal deelstappen: aanvraag, order (eventueel gevolgd door orderbevestiging), levering, ontvangst en betaling. Dat laatste is de meest kenmerkende prestatie die de kopende organisatie levert. Het is dé reden waarom een leverancier een prestatie levert. En dus is het van het grootste belang voor inkoop (en contractmanagement) dat deze prestatie aan de afspraken voldoet.

Fred Wittmaekers

Over de auteur
Fred Wittmaekers

Directeur InkoopAcademie; inkopen met business focus