In het traditionele inkoopproces van Van Weele is bewaken de stap die binnen het ‘operationele inkoopdeel’ volgt op bestellen. Daarbij gaat het vooral om het bewaken van de leveranciersprestaties; presteren de leveranciers volgens afspraak? 

Fred Wittmaekers

Over de auteur
Fred Wittmaekers

Directeur InkoopAcademie; inkopen met business focus