Bibob-advies

Overheden kunnen de achtergrond van een bedrijf of persoon onderzoeken via landelijk bureau Bibob. Het bureau Bibob valt onder het ministerie van Justitie en onderzoekt op verzoek van een bestuursorgaan of er een kans bestaat dat een overheidsopdracht misbruikt wordt of misbruikt zal worden voor criminele activiteiten.

Screeningsproces
Het bureau werkt volgens een gestandaardiseerd screeningsproces om tot een advies te komen. Hierbij beschikt het zowel over informatie die door de betrokkene zelf wordt aangeleverd op het aanvraagformulier, alsook over informatie uit open en gesloten bronnen. Open bronnen zijn voor iedereen toegankelijk (o.a. Kamer van Koophandel). Gesloten bronnen zijn alleen toegankelijk op grond van een in de wet geregelde bevoegdheid. Het gaat hierbij om justitiële, politiële en fiscale bronnen.

Bibob-advies
Het onderzoek mondt uit in een Bibob-advies, waarin de kans op malafide praktijken wordt weergegeven als: geen gevaar, enig gevaar of ernstige mate van gevaar. De inkoper neemt daarna mede op basis van het Bibob-advies een besluit over een eventuele uitsluiting van de aanbesteding. Het Bibob-advies is niet bindend.

Kosten
Bij aanbestedingen kost het Bibob-advies 500 euro per advies, met een maximum van 5000 euro. Soms wordt dit doorberekend aan het bedrijf. Voordat er een advies aangevraagd wordt, moet de overheidsinstantie eerst zelf een onderzoek hebben verricht. Er moeten vervolgens voldoende indicatoren zijn voor een Bibob-advies.

Bronnen:

Nancy van Bemmel

Over de auteur
Nancy van Bemmel

Richard Engelfriet is Nederlands meest simpele ondernemer. Hij heeft geen bedrijfsnaam, logo en bedrijfsplan. Laat staan een 5-jarenplan of een visie op papier. Wel is hij al 14 jaar succesvol ondernemer en auteur van 7 managementtitels.