Bruikleenovereenkomst

Een bruikleenovereenkomst wil zeggen dat de leverancier iets in gebruik geeft, maar verwacht dat je het na gebruik of na een bepaalde tijd weer teruggeeft. Zo kun je kijken of een apparaat geschikt is voor een afdeling en kun je na afloop van de bruikleenperiode overgaan tot het kopen van het apparaat. Op dat moment dien je dus een leveringsovereenkomst af te sluiten.

De lener is verplicht goed voor de geleende zaak te zorgen. De uitlener blijft wel eigenaar, maar mag het product niet terugeisen voordat de afgesproken leentermijn is verstreken. Is er geen termijn afgesproken, dan kan het pas worden teruggeëist wanneer de lener van de zaak gebruik heeft kunnen maken.

Bronnen:

Nancy van Bemmel

Over de auteur
Nancy van Bemmel

Richard Engelfriet is Nederlands meest simpele ondernemer. Hij heeft geen bedrijfsnaam, logo en bedrijfsplan. Laat staan een 5-jarenplan of een visie op papier. Wel is hij al 14 jaar succesvol ondernemer en auteur van 7 managementtitels.