Categoriemanagement

Categoriemanagement (CM) is het logisch samenvoegen van inkooppakketten. Het is een proces dat verschillende productcategorieën als businessunits ziet en deze op basis van de behoefte van de interne klant organiseert.

CM is afkomstig uit de wereld van fabrikanten en retailers, waarbij kennis wordt gebundeld over de wensen van een consument. Het richt zich op de gehele keten van een bepaalde categorie producten. Het doel is het bepalen van een optimale samenstelling van de categorie, met een maximale waarde voor de consument.

Maximale uit de markt
Waar traditionele inkooporganisaties veelal focussen op kostenbesparingen, wordt er met CM beoogt het maximale uit de markt te halen. Er wordt met deze strategie direct aangesloten op de strategie en de doelen van de interne klant. Daarom leidt CM tot een betere integratie en acceptatie van inkoop in de organisatie.

Categoriemanagement Rijksoverheid
CM staat erg in de belangstelling bij de Rijksoverheid. Een aantal ministeries is verantwoordelijk voor categorieën goederen of diensten. Hiervoor stellen zij categoriemanagers aan die optreden namens de andere ministeries. Ze stemmen hun inkoopstrategie af met vertegenwoordigers van de betrokken ministeries in een klantenraad. De categoriemanager zorgt vervolgens voor inkoopcontracten waar de andere ministeries ook gebruik van kunnen maken.

De Rijksoverheid noemt de volgende voordelen van CM:

  • Goederen en diensten worden op tijd geleverd tegen de juiste kwaliteit en redelijke prijs.
  • Ministeries kunnen zich specialiseren, daardoor bouwt de Rijksoverheid veel marktkennis op.
  • Het zorgt voor een sterkere inkooppositie van de Rijksoverheid. Bundeling van de vraag versterkt de positie van de inkoper.
  • Gezamenlijk inkopen bespaart geld.
  • Minder kosten en administratie voor leveranciers. Er is namelijk nog maar één aanspreekpunt.
  • Zorgt voor de ontwikkeling van een rijksbrede visie op de hele levenscyclus van een product of dienst.

Bronnen:

  • Aanbestedingsmakelaar 
  • Rijksoverheid
Nancy van Bemmel

Over de auteur
Nancy van Bemmel

Richard Engelfriet is Nederlands meest simpele ondernemer. Hij heeft geen bedrijfsnaam, logo en bedrijfsplan. Laat staan een 5-jarenplan of een visie op papier. Wel is hij al 14 jaar succesvol ondernemer en auteur van 7 managementtitels.