CO2-beprijzing

Bij CO2-beprijzing wordt een prijs per ton CO2(equivalenten)-uitstoot meegenomen in het afwegingskader van beslissingen. Het kan hierbij gaan om langetermijninvesteringsbeslissingen, maar ook om producten of diensten die worden ingekocht of aanbesteed. CO2-beprijzing is op verschillende manieren toe te passen. Eén van de opties is om te kiezen voor een expliciete, ‘externe’ prijs, waarbij de opgenomen CO2-prijs ook daadwerkelijk betaald wordt, waardoor fondsenvorming en geldstromen kunnen ontstaan tussen organisaties (denk hierbij bijvoorbeeld aan een vorm van belasting of heffing).

Een andere optie is om te kiezen voor een impliciete, ‘interne’ prijs, ook wel schaduwprijs genoemd. Hierbij wordt de CO2-prijs wel onderdeel van het afwegingskader van een besluit, maar wordt niet aan externe partijen gevraagd deze te betalen. Wel kan de organisatie ervoor kiezen om binnen de eigen bedrijfsvoering een CO2-prijs mee te rekenen. Zo kunnen afdelingen bijvoorbeeld worden gestimuleerd om bewuster om te gaan met energie of op een andere manier te reizen.

Eline Lagendijk

Over de auteur
Eline Lagendijk