Commissie van Aanbestedingsexperts (CvAE)

Als een ondernemer ontevreden is over de toepassing van de aanbestedingsregels bij een overheidsaanbesteding kan deze een klacht indienen bij de Commissie van Aanbestedingsexperts (CvAE). Dat geldt ook voor een aanbestedende dienst, als die ontevreden is over het handelen van de deelnemende ondernemingen. Deze commissie onderzoekt vervolgens of zij een bemiddelende rol kan spelen. Of de CVAE brengt een niet-bindend advies uit over hoe de regels in het concrete geval toegepast moeten worden.

De Commissie van Aanbestedingsexperts wil bijdragen aan het oplossen voor aanbestedingsklachten. Daarbij streeft de commissie naar een snelle, zorgvuldige en laagdrempelige behandeling van klachten. Hierdoor moet de professionaliteit van de aanbestedingspraktijk verbeterd worden. Ook moet het voor een leereffect bij ondernemingen en aanbestedende diensten zorgen.

De commissie neemt alleen klachten in behandeling als deze reeds aan de aanbestedende dienst kenbaar zijn gemaakt. De aanbestedende dienst moet ook in de gelegenheid zijn gesteld om binnen een redelijke termijn te reageren op de klacht. Klachten waarover een rechtszaak loopt of waar de rechter al een uitspraak over heeft gedaan, kunnen niet worden voorgelegd aan de commissie.

Bronnen:

Nancy van Bemmel

Over de auteur
Nancy van Bemmel

Richard Engelfriet is Nederlands meest simpele ondernemer. Hij heeft geen bedrijfsnaam, logo en bedrijfsplan. Laat staan een 5-jarenplan of een visie op papier. Wel is hij al 14 jaar succesvol ondernemer en auteur van 7 managementtitels.