Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Concessie

Een concessie is een overeenkomst met een leverancier voor de uitvoering van een werk of dienst. Hierbij kan gedacht worden aan de exploitatie van een gemeentelijke parkeergarage. Het verschil met een reguliere opdracht is dat de tegenprestatie voor de uitvoering van het werk of de dienst niet bestaat uit betaling, maar uit het verlenen van een exploitatierecht. Kenmerkend is dat het risico van de exploitatie bij de exploitant ligt. Het kan zijn dat de aanbestedende dienst een bijdrage levert in de exploitatie, een bijdrage uit de winst ontvangt of dat er geen bijdrage wordt geleverd of ontvangen.

Openbare werken
In de artikelen 2.40, 2.41 en 2.151 t/m 2.156 van de Aanbestedingswet 2012 staan de voorschriften voor concessieovereenkomsten voor openbare werken.

Wanneer een concessie een waarde heeft van meer dan vijf miljoen euro, dan moet de aanbestedende dienst in de aankondiging aangeven dat er gebruikgemaakt wordt van een concessieovereenkomst. De minimumtermijn voor de inschrijvingen is dan 52 dagen. Als de aankondiging elektronisch gebeurd, mag dit ingekort worden met zeven dagen.

Een concessiehouder kan een aanbestedende dienst zijn, maar ook een marktpartij. Bij de plaatsing van opdrachten bij derden moet de concessiehouder zich houden aan de voorschriften voor bekendmaking.

Openbare diensten
Een concessieovereenkomst voor diensten betreft een overeenkomst met dezelfde kenmerken als overheidsopdrachten voor diensten. Alleen bestaat de tegenprestatie voor de te verlenen diensten uit het exclusief recht de dienst te exploiteren. De Aanbestedingswet 2012 is niet van toepassing op concessieovereenkomsten voor diensten, tenzij er sprake is van grensoverschrijdend belang. Indien de geraamde waarde van de concessie de Europese aanbestedingsdrempel voor diensten overschrijdt, vormt dit een sterke indicatie dat er sprake is van grensoverschrijdend belang.

Bronnen:

Partner van Aanbestedingscafé:

Onderwerpen

Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres

Ontvang ons gratis e-book!

Ontvang nu het e-book 'Ruis: de ideeën van Kahneman en de aanbestedingspraktijk' en blijf wekelijks op de hoogte van het laatste aanbestedingsnieuws.
close-link