Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Contractbeheer

Bij contractbeheer richt “contractmanagement” zich vooral op het inzichtelijk krijgen van alle afspraken die met leveranciers gemaakt zijn; het boven tafel krijgen van alle contracten. Ook kan het gaan om het puur fysiek “beheren” van de afgesloten contracten. een contractbeheerder zorgt dan voor een juiste archivering van de desbetreffende documenten. Zeker in organisaties die aanbestedingsplichtig zijn, zijn dit lijvige dossiers, aangezien alle relevante stukken (programma van eisen, nota van inlichtingen, offerte etc.) aan het contract worden gehecht.

Hier spelen “contractbeheerselementen” een belangrijke rol. Welke gegevens uit contracten heeft u nodig om een overzicht en “grip” te krijgen? Denk hierbij aan zaken als ingangsdatum, looptijd, opzegtermijn, verlenging, contracteigenaar, het “actief” zijn van een contract (worden er nog bestellingen onder geplaatst), contactpersonen, procedures, rapportages etc.

De meeste “Contractmanagement systemen” (software) zijn vooral gericht op het inzichtelijk maken van de bovengenoemde beheerselementen. Probleem is echter vaak dat de prestaties van de “eigen organisatie”, zoals bestelmomenten en betalingsgedrag, niet voldoende in het “dash board” worden meegenomen. Zo kunt u dan een leverancier aan willen spreken op te late levering, terwijl feitelijk het probleem binnen uw eigen organisatie is ontstaan door te late bestelling.

Binnen veel organisaties die iets met contractmanagement willen gaan doen, heerst de gedachte dat men eerst het contractbeheer op orde moet hebben alvorens men kan overgaan tot het management van die contracten. Niets is minder waar. U heeft slechts één contract nodig om deze ook te kunnen gaan managen.

Partner van Aanbestedingscafé:

Onderwerpen

Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres