Drempelbedragen Europees aanbesteden

Wanneer een organisatie aanbestedingsplichtig is en er geen sprake is van een uitzondering, dan dienen de drempelbedragen om te bepalen of de waarde van de in te kopen goederen, diensten of werken zodanig is dat het betreffende inkoopproject als een Europese aanbesteding moet worden doorlopen. De drempelbedragen worden elke twee jaar herzien.

 

Soort werk Drempelbedrag
2024-2025
Toetsingsgrondslag
Werken € 5.538.000 Per werk te bepalen, de toetsingsgrondslag is de waarde van het werk, inclusief de waarde van eventuele goederen die door opdrachtgever ter beschikking worden gesteld.

Indien het werk is gesplitst in meerdere percelen moet de waarde van de diverse percelen worden opgeteld.

Leveringen & diensten BAO:

  • Centrale overheid € 143.000
  • Overig: € 221.000
  • Bedragen ex. btw

BAS:

  • € 443.000
  • Bedragen ex. btw
Bij looptijd overeenkomst < 12 maanden geldt de waarde zoals in het afgelopen boekjaar is gespendeerd als toetsingsgrondslag. En dient wel telkenmale in concurrentie te worden uitgevraagd.

Bij looptijd overeenkomst> 12 maanden geldt de totale verwachte waarde van de overeenkomst (tenzij de uitgaven over het laatste boekjaar hoger waren: dan gelden die als toetsingsgrondslag).

Eventuele mogelijke contractuele verlengingen moeten worden meegeteld. Bij een 2-jarig contract dat 2 maal met 1 jaar kan worden verlengd, geldt derhalve de waarde over 4 jaar.

Opdrachten zijn maximaal voor 48 maanden af te sluiten wanneer het raamovereenkomsten zijn. Let op: een ‘raamovereenkomst’ is bij Europees aanbesteden iets anders dan het normale inkoopjargon.

 

Enkele opmerkingen:

  • Bekorten van de looptijd van de overeenkomst om Europees aanbesteden te vermijden is niet toegestaan.
  • Splitsen van opdrachten in meerdere contracten (naar soort of organisatieonderdelen) om Europees aanbesteden te vermijden is niet toegestaan.
  • Er zijn vele uitzonderingen en nuanceringen, raadpleeg bij voorkeur altijd een aanbestedingsjurist.

Bronnen:

Fred Wittmaekers

Over de auteur
Fred Wittmaekers

Directeur InkoopAcademie; inkopen met business focus