Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Drempelbedragen Europees aanbesteden

Wanneer een organisatie aanbestedingsplichtig is en er geen sprake is van een uitzondering, dienen de drempelbedragen om te bepalen of de waarde van de in te kopen goederen, diensten of werken zodanig is, dat het betreffende inkoopproject als een Europese aanbesteding moet worden doorlopen.

Soort werkDrempelbedrag
1/1/12 – 31/12/13
Toetsingsgrondslag
Werken5.000.000 Euro (BAO en BASS)
(ex BTW)
Per werk te bepalen, toetsingsgrondslag is de waarde van het werk, inclusief de waarde van eventuele goederen die door opdrachtgever ter beschikking worden gesteld.

Indien het werk is gesplitst in meerdere percelen moet de waarde van de diverse percelen worden opgeteld.

Leveringen & dienstenBAO:

  • Centrale overheid Euro 130.000
  • Overig: Euro 200.000
  • Bedragen ex BTW

BAS:

  • 400.000 Euro
  • Bedragen ex BTW
Bij looptijd overeenkomst < 12 maanden geldt de waarde zoals in het afgelopen boekjaar is gespendeerd als toetsingsgrondslag. En dient wel telkenmale in concurrentie te worden uitgevraagd.

Bij looptijd overeenkomst> 12 maanden geldt de totale verwachte waarde van de overeenkomst (tenzij de uitgaven over het laatste boekjaar hoger waren: dan gelden die als toetsingsgrondslag).

Eventuele mogelijke contractuele verlengingen moeten worden meegeteld. Bij een 2-jarig contract dat 2 maal met 1 jaar kan worden verlengd, geldt derhalve de waarde over 4 jaar.

Opdrachten zijn maximaal voor 48 maanden af te sluiten wanneer het raamovereenkomsten zijn. Let op: een ‘raamovereenkomst’ is bij Europees aanbesteden iets anders dan het normale inkoopjargon.

Enkele opmerkingen:

  • Bekorten van de looptijd van de overeenkomst om Europees aanbesteden te vermijden is niet toegestaan
  • Splitsen van opdrachten in meerdere contracten (naar soort of organisatie onderdelen) om Europees aanbesteden te vermijden is niet toegestaan
  • Er zijn vele uitzonderingen en nuanceringen, raadpleeg bij voorkeur altijd een aanbestedingsjurist
Partner van Aanbestedingscafé:

Onderwerpen

Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres