Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Gids proportionaliteit

Proportionaliteit is een van de vier beginselen van de Aanbestedingswet. Om dit beginsel te verduidelijken is de Gids Proportionaliteit opgesteld. Proportionaliteit heeft een directe relatie met de voorgenomen opdracht, de keuze voor een aanbestedingsprocedure en de contractvorm met inkoopvoorwaarden.

De basis van de Gids Proportionaliteit is dat eisen, voorwaarden en criteria aan inschrijvers en inschrijvingen in een redelijke verhouding moeten staan tot de aard en omvang van de opdracht. Wat betreft het bepalen van de omvang van de opdracht geldt een clusterverbod en de verplichting om samengevoegde opdrachten op te delen in percelen. Het proportionaliteitsbeginsel is ook van toepassing op aanbestedingen onder de Europese drempelwaarden.

Verplicht gebruik
De Gids Proportionaliteit is opgesteld om aanbestedende diensten en speciale sectorbedrijven te ondersteunen. Door een amendement is de Gids Proportionaliteit echter aangewezen als een verplicht richtsnoer. Aanbestedende diensten en speciale sectorbedrijven zullen zich daardoor aan de voorschriften uit deze gids moeten houden, of afwijkingen moeten motiveren.

Inhoud Gids Proportionaliteit
De Gids schrijft bijvoorbeeld voor dat de aanbestedende dienst bij raamovereenkomsten niet mag verlangen dat inschrijvers personeel, materieel of materiaal beschikbaar houden zonder dat daar een omzetgarantie of vergoeding tegenover staat. Ook moet de aanbesteder bij een meervoudig onderhandse procedure onder de Europese aanbestedingsdrempel ten minste drie en maximaal vijf inschrijvers uitnodigen tot het doen van een inschrijving. Een compact overzicht van alle voorschriften vind je hier.

De gehele Gids Proportionaliteit is hier te downloaden.

Bronnen:

Partner van Aanbestedingscafé:

Onderwerpen

Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres

Ontvang ons gratis e-book!

Ontvang nu het e-book 'Ruis: de ideeën van Kahneman en de aanbestedingspraktijk' en blijf wekelijks op de hoogte van het laatste aanbestedingsnieuws.
close-link