Grensoverschrijdend belang

Als er sprake is van een opdracht onder het drempelbedrag zijn de aanbestedingsrichtlijnen niet van toepassing. Dit wil echter niet zeggen dat er naar eigen inzicht ingekocht kan worden. Het Europese Hof van Justitie heeft in februari 2008 bepaald dat er bij opdrachten onder de drempel een passende mate van openbaarheid in acht moet worden genomen als er sprake is van grensoverschrijdend belang.

Dit kan verband houden met de omvang van de opdracht. Hoe hoger de waarde, hoe groter de kans op interesse uit een andere lidstaat. Ook de plaats van de uitvoering moet meegenomen worden in de overweging. Hoe dichter deze zich bij de grensstreek bevindt, hoe groter de kans is op interesse uit een buurland.

Als er sprake is van een opdracht met een vaststaand grensoverschrijdend belang, dan moet daaraan een passende mate van bekendheid worden gegeven. Er kan bijvoorbeeld ruchtbaarheid aan worden gegeven via de eigen website, het staatsblad, de nationale/regionale/lokale media of via de aanbestedingskalender.

De opdrachten die een grensoverschrijdend belang hebben, moeten conform de aanbestedingswet en door middel van een Europese procedure worden aanbesteed.

Nancy van Bemmel

Over de auteur
Nancy van Bemmel

Richard Engelfriet is Nederlands meest simpele ondernemer. Hij heeft geen bedrijfsnaam, logo en bedrijfsplan. Laat staan een 5-jarenplan of een visie op papier. Wel is hij al 14 jaar succesvol ondernemer en auteur van 7 managementtitels.