Magnifying glass Close

Gunning

De term gunning wordt gebruikt voor de laatste fase van een aanbesteding. De inschrijver die voldoet aan de inschrijvingsvereisten en/of gunningscriteria krijgt de opdracht gegund. Een ander woord voor gunning is opdrachtbevestiging.

De gunningsbeslissing dient schriftelijk meegedeeld te worden aan alle inschrijvers. Desgevraagd moet nadere informatie over de gunningsbeslissing verstrekt worden en eventuele klachten en gerechtelijke procedures moeten afgehandeld worden.

In de Aanbestedingswet 2012 zijn regels opgenomen met betrekking tot het gunnen van overheidsopdrachten. Deze gelden voor Europese aanbestedingsprocedures en nationale procedures met voorafgaande bekendmaking.

Bronnen 

Partner van Aanbestedingscafé

Onderwerpen

Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres