Inbesteden

Bij een inbesteding besluit de overheid een opdracht te vergeven aan een overheidsgedomineerde organisatie of onderneming. De aanbestedingsplicht geldt dan niet. Wanneer de gegunde een onderdeel is van de gemeentelijke organisatie, zijn er geen juridische complicaties en wordt het ‘zuiver inbesteden’ genoemd. Wanneer de gegunde echter een zelfstandig rechtspersoon is, dan is er sprake van ‘quasi inbesteden’.

Quasi inbesteden
Gemeenten kunnen, in bijzondere gevallen, opdrachten direct gunnen aan rechtspersonen die geen deel uitmaken van de gemeente. Hierbij bestaat wel een mate van controle die lijkt op die van gemeentelijke diensten.

Er bestaan wel voorwaarden voor quasi inbesteden. De gemeente oefent toezicht uit op de rechtspersoon alsof het een gemeentelijke dienst betreft. Daarnaast oefent de rechtspersoon het merendeel van zijn werkzaamheden uit ten behoeve van de gemeente.

Lastig om aan eisen te voldoen
In de praktijk blijkt het vaak lastig om aan bovenstaande eisen te voldoen, omdat de gegunde organisatie een zelfstandige status heeft. Quasi inbesteden is echter wel efficiënter, omdat er geen formele aanbestedingsprocedure aan vooraf gaat. Er vindt daarentegen geen vergelijking van concurrentie plaats, waardoor het kan zijn dat de gegunde onredelijk hoge prijzen vraagt.

Bronnen:

Nancy van Bemmel

Over de auteur
Nancy van Bemmel

Richard Engelfriet is Nederlands meest simpele ondernemer. Hij heeft geen bedrijfsnaam, logo en bedrijfsplan. Laat staan een 5-jarenplan of een visie op papier. Wel is hij al 14 jaar succesvol ondernemer en auteur van 7 managementtitels.