Inkoop (definitie)

Er zijn vele definities van inkoop. De meest bekende zijn:

  • “Het van externe bronnen betrekken van alle goederen en diensten die nodig zijn voor de bedrijfsvoering, tegen de voor de onderneming meest gunstige voorwaarden.” (Arjan van Weele)
  • “Alles waar de onderneming een factuur voor krijgt.” (Jan Telgen)
  • Inkopen gaat over wat je verwacht dat er gaat gebeuren nadat je iets hebt gekocht, niet over wat je gaat kopen.

Vanuit die verwachting wordt een van de volgende doelstellingen nagestreefd:

  • beschikbaarheid van goederen, diensten en informatie;
  • winstmaximalisatie (kostenminimalisatie);
  • budgetdekking;
  • minimaliseren/beheersen van de financiële, juridische en maatschappelijke risico’s;
  • toevoegen van waarde aan de onderneming.

En met het invullen van (een of meerdere van) die doelstellingen wordt renderende klanttevredenheid behaald. Dat is van essentieel belang, want de enige reden om als organisatie ‘iets’ te kopen, is dat een klant behoefte heeft aan jouw product of dienst en bereid is daar geld voor te betalen (of budget beschikbaar voor te stellen). (PeopleGroup)

Fred Wittmaekers

Over de auteur
Fred Wittmaekers

Directeur InkoopAcademie; inkopen met business focus