Inkoopethiek

Bij inkoopethiek gaat het vooral over het gedrag van medewerkers. Helaas wordt dit vaak in verband gebracht met oneerbaar handelen (fraude). Medewerkers die gunsten aannemen van leveranciers in ruil voor bevoordeling bij selectie en/of gunning. Persoonlijk voordeel (in de privésfeer) staat hierbij centraal. Echter, een onderbelicht onderwerp hierbij is de mate waarin een organisatie zich laakbaar opstelt. Bijvoorbeeld door het niet nakomen van afspraken, het eenzijdig aanpassen van contractvoorwaarden, het niet nakomen van afgesproken betalingstermijnen, etc. Of bijvoorbeeld de manier waarop wordt omgegaan met ‘vertrouwelijke’ informatie (prijzen/offertes). Dit laatste is een belangrijk element in het bouwen van een vertrouwensrelatie met leveranciers. En dat is weer de basis voor structurele samenwerking.

Fred Wittmaekers

Over de auteur
Fred Wittmaekers

Directeur InkoopAcademie; inkopen met business focus