Inkoopteam

Het inkoopteam staat ook wel bekend onder de termen Multi Functioneel Team (MFT), Multi Disciplinair Team (MDT) en Cross Functional Team (CFT). Dit team is samengesteld uit belanghebbenden met de meest zwaarwegende belangen. Dit kan per organisatie verschillen, aangezien persoonlijke belangen ook een rol spelen bij het bepalen van die zwaarwegendheid en die zijn per definitie persoonsgebonden.

Een veelvoorkomende variant op het standaard inkoopteam is het verdelen in een kernteam (4-8 leden) en een projectteam (10-40 leden). Het kernteam ’trekt’ het inkoopproject en blijft gedurende de gehele looptijd van het contract bij elkaar. Dat is dus inclusief de bestel-, management- en evaluatiefase. Actieve deelname aan het projectteam wordt gerelateerd aan de fase van het inkoopproces en het belang voor de te betrekken deelnemer. Zo kunnen andere leden actief deel uitmaken van het projectteam tijdens de specificatie en tijdens de contractfase. Deze aanpak vergroot de kans dat de belangen van alle belanghebbenden inzichtelijk worden en vervolgens ingevuld worden.

Fred Wittmaekers

Over de auteur
Fred Wittmaekers

Directeur InkoopAcademie; inkopen met business focus