Inkoopvoorwaarden

Inkoopvoorwaarden zijn voorwaarden waaronder een organisatie goederen en/of diensten kan inkopen. Als ook de verkopende partij de voorwaarden accepteert, zijn de inkoopvoorwaarden van toepassing op de transactie.

Ze zijn meestal eenzijdig en erg in het voordeel van de inkopende partij opgesteld (zoals ook verkoopvoorwaarden dat zijn). Daardoor ontstaat in de praktijk de situatie dat – al naar gelang de leverancier meer macht heeft, de inkoopvoorwaarden vaker (gedeeltelijk) worden verworpen. Paradoxaal is het daardoor uiteindelijk zo dat inkoopvoorwaarden vooral gebruikt kunnen worden voor de minst belangrijke inkooptrajecten (hetgeen wel efficiënt kan zijn). Voor belangrijkere goederen en/of diensten moeten vervolgens specifieke voorwaarden (contracten) met de betreffende leverancier overeengekomen worden. In het uiterste geval is de inkopende partij zelfs gedwongen de verkoopvoorwaarden van de leverancier te accepteren.

Inkoopvoorwaarden worden (al naar gelang de behoefte van de inkopende organisatie) gemaakt voor:

  • leveringen
  • diensten
  • werken
  • inhuur
  • ICT.

Veel inkopende organisaties werken zonder inkoopvoorwaarden vanuit het idee dat voor belangrijke zaken contracten worden opgesteld, en dat voor niet-belangrijke zaken het Nieuw Burgerlijk Wetboek (Nederlands recht) geldt. Of de verkoopvoorwaarden van de leverancier worden gewoonweg geaccepteerd.

Fred Wittmaekers

Over de auteur
Fred Wittmaekers

Directeur InkoopAcademie; inkopen met business focus