Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Inschrijving

Bij een aanbesteding maakt een overheidsorganisatie bekend dat zij een opdracht wil laten uitvoeren. Aan geïnteresseerde bedrijven wordt dan gevraagd of ze een offerte willen uitbrengen of zich op de aanbesteding willen inschrijven. Bij het inschrijven op een aanbesteding moeten verschillende stappen worden doorlopen. 

 • Stap 1: zoek online naar (voor)aankondigingen van opdrachten.Op TenderNed kunt u verschillende (voor)aankondigingen van overheidsopdrachten vinden. Ook kan TenderNed u attenderen op voor u relevante aanbestedingen. U moet zich hiervoor wel registreren met eHerkenning.
 • Stap 2: Vraag aanbestedingsstukken op en beoordeel de criteria.De aanbestedende dienst geeft in de aanbestedingsstukken een exacte omschrijving van de opdracht. In de bouwsector wordt dit ook wel het ‘bestek’ genoemd. In de aanbestedingsstukken komt u de volgende onderwerpen tegen:
  • De procedure van de aanbesteding
  • De voorwaarden voor selectie en gunning
  • De sluitingsdatum
  • De plaats waar de inschrijving kan worden ingediend
 • Stap 3: Stel vragen over onduidelijkheden in aanbestedingsstukken. Als er in de aanbesteding iets onduidelijk is, dan kunt u hier vragen over stellen aan de opdrachtgever. Hij zal alle vragen beantwoorden in een Nota van Inlichtingen. De Nota is beschikbaar voor alle deelnemer en de vragen worden anoniem gesteld.
 • Stap 4: Schrijf in op de opdracht of stel een offerte op. Als u de opdracht interessant vindt, dan kunt u hierop inschrijven of een offerte opstellen. Daarbij moet u de instructies uit de aanbestedingsstukken nauwkeurig opvolgen.
 • Stap 5: Sluit een aanbestedingscontract af met de opdrachtgever. Als de opdracht aan u gegund wordt, dan sluit u een contract af met de aanbestedende overheidsorganisatie. Dit kan ook een contractverlenging of raamovereenkomst zijn.

Foutieve of te laat ingeleverde inschrijvingen of offertes worden door de aanbestedende overheidsorganisatie niet in behandeling genomen. 

De aanbestedende dienst heeft meestal een bepaald format (formulier) dat de inschrijver moet gebruiken voor zijn inschrijving. Als de inschrijving op een andere wijze wordt gedaan, dan wordt dat erkend als fout en doet de inschrijving niet meer mee. 

Een inschrijving moet ongeopend worden bewaard tot het uiterste tijdstip van indiening verstreken is. Daarna worden alle inschrijvingen op hetzelfde moment geopend. Hier moeten minimaal twee personen bij aanwezig zijn. 

Bronnen:

Partner van Aanbestedingscafé:

Onderwerpen

Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres