Key Performance Indicators (KPI's)

In goed Nederlands gaat het hier over prestatie-indicatoren. Oftewel, meetpunten die aangeven in hoeverre een prestatie geleverd wordt. Objectieve meetbaarheid vormt hier het uitgangspunt. Zo wordt leverbetrouwbaarheid vastgesteld door te meten welk percentage van het totaal aantal leveringen op tijd (volgens afspraak) geleverd wordt, zegt het aantal afkeuren iets over de ‘kwaliteit’ van de producten, en zegt het aantal ontvangen klachten iets over de ‘kwaliteit’ van dienstverlening.

Hierbij is het belangrijk om je te realiseren dat de objectieve meetresultaten niets hoeven te zeggen over de daadwerkelijke tevredenheid over de geleverde prestatie. Een 100% score op leverbetrouwbaarheid van een leverancier met een onbeschofte accountmanager, wil niet zeggen dat de belanghebbende tevreden is over de prestaties van de leverancier. Men kan zeer ontevreden zijn over de leverancier, terwijl de meetgegevens het tegendeel beweren.

Fred Wittmaekers

Over de auteur
Fred Wittmaekers

Directeur InkoopAcademie; inkopen met business focus