Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Key Performance Indicators (KPI's)

In goed Nederlands gaat het hier over prestatie indicatoren. Oftewel meetpunten die aangeven in hoeverre een prestatie geleverd wordt. Objectieve meetbaarheid vormt hier het uitgangspunt. Zo wordt leverbetrouwbaarheid vastgesteld door te meten welk percentage van het totaal aantal leveringen op tijd (volgens afspraak) geleverd wordt. Of het aantal afkeuren wat iets zou zeggen over de “kwaliteit” van de producten. Of het aantal ontvangen klachten wat iets zegt over de “kwaliteit” van dienstverlening. Hierbij is het belangrijk om u te realiseren dat de objectieve meetresultaten niets hoeven te zeggen over de daadwerkelijke “tevredenheid” over de geleverde prestatie. Een 100% score op leverbetrouwbaarheid van een leverancier met een onbeschofte accountmanager, wil niet zeggen dat de belanghebbende tevreden is over de prestaties van de leverancier; men kan zeer ontevreden zijn over de leverancier, terwijl de meetgegevens het tegendeel beweren. 
 
Partner van Aanbestedingscafé:

Onderwerpen

Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres