Maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI)

Maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) wordt ook wel ketenverantwoordelijkheid genoemd. Bij inkoopbeslissingen wordt meestal op prijs, kwaliteit en levertijd gelet. Bij MVI neemt een inkopende organisatie ook sociale en milieuaspecten mee. Zo heeft het bedrijf effect op het gedrag van de toeleveranciers, bijvoorbeeld op het gebied van arbeidsomstandigheden, rechten van werknemers en milieu.

Ketens worden steeds complexer. Producten of delen van een product zijn vaak in een ander land geproduceerd. De verantwoordelijkheid van de inkoper eindigt niet bij de grens. Weten waar grondstoffen vandaan komen, wat er speelt bij toeleveranciers en door wie producten vervaardigd worden, is belangrijk. Arbeidsomstandigheden en milieuproblemen bij buitenlandse toeleveranciers hebben uiteindelijk ook invloed op de duurzaamheid van een in Nederland gevestigd bedrijf.

MVI in aanbestedingen
MVI, duurzaam inkopen of circulair inkopen is in toenemende mate belangrijk bij aanbestedingen. Bewust en gericht duurzaam inkopen vormt een krachtig instrument om belangrijke duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken, bijvoorbeeld op het gebied van energie. Vaak missen organisaties kansen, door de complexe handel in buitenlandse energiecertificaten of door geen aandacht te besteden aan het verlagen van het energieverbruik.

MVI is maatwerk, maar er zijn wel algemene aandachtspunten opgesteld door PIANOo.

 1. Ken de verplichte kaders en organisatiedoelen
 2. Start tijdig met de voorbereiding
 3. Overweeg een marktonderzoek
 4. Stel een maatschappelijk verantwoorde vraag op
 5. Specificeer de thema’s en het ambitieniveau
 6. Kies een passende inkoopmethodiek
 7. Neem de kosten van de gehele levensduur mee in de prijsbeoordeling
 8. Neem prestatieprikkels op in het contract
 9. Monitor de voortgang tijdens de contractperiode
 10. Richt ook het inkoopproces zelf zo duurzaam mogelijk in

MVI door het Rijk
MVI betekent voor het Rijk onder meer dat er milieueisen gelden bij de inkoop van producten of diensten. Daarnaast gebruikt het Rijk het inkoopbeleid om gehandicapten en langdurig werklozen aan een baan te helpen, innovaties te bevorderen en meer kansen te geven aan MKB-bedrijven en zzp’ers.
De Rijksoverheid biedt hulp bij innovatiegericht inkopen door het programma Inkoop Innovatie Urgent (IIU). Hiermee wordt beoogd duurzame vernieuwingen te bevorderen. In dit programma werkt de Rijksoverheid samen met non-profitorganisaties en gezondheidszorginstellingen. 

Sinds 2019 zet het Rijk in op Inkopen met Impact. Met deze manier van inkopen van producten en diensten wil de Rijksoverheid:

 • de gevolgen van klimaatverandering aanpakken;
 • de ontwikkeling naar een circulaire (duurzame) economie versnellen;
 • baankansen creëren voor mensen die minder makkelijk op de arbeidsmarkt komen.

Bronnen:

Nancy van Bemmel

Over de auteur
Nancy van Bemmel

Richard Engelfriet is Nederlands meest simpele ondernemer. Hij heeft geen bedrijfsnaam, logo en bedrijfsplan. Laat staan een 5-jarenplan of een visie op papier. Wel is hij al 14 jaar succesvol ondernemer en auteur van 7 managementtitels.