Managen van individuele contracten

Dit is de meest voorkomende vorm van contractmanagement: het sturen op (afgesproken) prestaties van een individueel contract. Veelal zijn deze prestatieafspraken vastgelegd in een Service Level Agreement (SLA), ook wel dienstverleningsovereenkomst (DVO). Daarbij bepaal je vooraf welke prestaties je van een leverancier verwacht. Deze prestaties meet je, en de resultaten worden op regelmatige basis met de leverancier besproken. Bij gebreken wordt gestuurd op verbetering.

Het probleem bij deze metingen is meestal dat de prestaties van de eigen organisatie van de klant niet worden meegenomen in de meting, terwijl die vaak een grote impact hebben op de prestatie van de leverancier en op het uiteindelijke resultaat.

De meest kenmerkende prestatie van de klantorganisatie is natuurlijk het betalen. Deze betaling is namelijk de belangrijkste reden waarom de leverancier zijn of haar prestatie wil leveren. Heb je je betalingsgedrag niet op orde, dan is het managen van contracten een lastige opgave. Hoe reëel is het om een leverancier aan te spreken op een te late levering, wanneer je zelf in gebreke blijft bij de tijdige betaling van eerdere prestaties?

Bij het managen van individuele contracten speelt de mate waarin het contract ook daadwerkelijk gebruikt wordt een belangrijke rol.

Fred Wittmaekers

Over de auteur
Fred Wittmaekers

Directeur InkoopAcademie; inkopen met business focus