MSU+-model

Het MSU+-model brengt acht strategische processen op het gebied van overheidsinkoop en zes ondersteunende processen in kaart. Met behulp van het model kan het volwassenheidsniveau van de inkoopfunctie worden vastgesteld en kunnen organisaties zich vergelijken met het niveau van de beste inkopende organisaties binnen de Nederlandse overheid.

De processen worden afzonderlijk op meerdere aspecten beoordeeld en het volwassenheidsniveau wordt afzonderlijk per proces vastgesteld. Voor ieder van de processen kan de organisatie een volwassenheidsniveau van 1 tot 10 behalen. 10 staat hierbij voor excellent presteren. Wanneer het proces voor de betreffende organisatie niet van toepassing is, scoort men een 0.

Doel MSU+-model
Met behulp van het MSU+-model kunnen er verbeteringstrajecten worden gedefinieerd om de inkoopfunctie verder te professionaliseren. Tevens stimuleert het model tot het uitwisselen van best practices binnen de eigen organisatie en daarbuiten. Tot slot draagt het model ook bij om tot een gezamenlijke ’taal’ te komen.

Doelgroep
Het model is bedoeld voor alle non-profitorganisaties binnen de publieke sector. Hieronder vallen bijvoorbeeld ministeries, provincies, gemeenten, waterschappen en onderwijsinstellingen. Om de herkenbaarheid van de procesmetingen en de hanteerbaarheid van de verbeteringsplannen goed te kunnen managen, wordt aangeraden om bij grote organisaties de metingen op aparte onderdelen van een organisatie te doen.

Processen
De acht strategische processen zijn:

 • Besluit nemen over inbesteden of uitbesteden
 • Ontwikkelen strategisch inkooppakket
 • Optimaliseren leveranciersbestand
 • Ontwikkelen en managen leveranciersrelatie
 • Optimaliseren product-/procesinnovatie en -ontwikkeling
 • Integreren van leveranciers in het realisatie-orderproces
 • Verbeteren van leveranciersprestaties en het bewaken en vergroten van kwaliteit
 • Uitvoeren van strategisch kostenmanagement

De zes ondersteunende processen zijn:

 • Vaststellen van plannen en beleid voor inkoop
 • Inrichten van inkooporganisaties
 • Ontwikkelen van inkoopprocedures
 • Ontwikkelen van prestatie-indicatoren voor inkoop
 • Ontwikkelen van informatietechnologie voor inkoop
 • Ontwikkelen van humanresourcesmanagement voor inkoop

Audit
Bij het uitvoeren van een nulmeting zijn er twee mogelijkheden:

 • De organisatie kan een gecertificeerde auditeur inschakelen om de inkoopprocessen op basis van het MSU+-model te laten beoordelen.
 • Een training volgen en met behulp van het MSU+-model zelf de professionaliteit van de inkoop binnen de eigen organisatie beoordelen en vergelijken met benchmarkgegevens.

MSU+ 2.0
In 2014 is het MSU+-model tegen het licht gehouden. Het model is op drie punten verbeterd:

 • Veranderingen in technologie, wetgeving en organisatie zijn meegenomen.
 • De manier van het presenteren van de resultaten, waarmee direct kan worden ingezoomd op de MSU+-processen die van toepassing zijn op de organisatie.
 • Directe vertaalslag naar organisatiedoelstellingen, waardoor heldere prioriteiten en actiepunten kunnen worden gedefinieerd.

Bronnen:

Nancy van Bemmel

Over de auteur
Nancy van Bemmel

Richard Engelfriet is Nederlands meest simpele ondernemer. Hij heeft geen bedrijfsnaam, logo en bedrijfsplan. Laat staan een 5-jarenplan of een visie op papier. Wel is hij al 14 jaar succesvol ondernemer en auteur van 7 managementtitels.