MVO is de afkorting van maatschappelijk verantwoord ondernemen en is een integrale visie op een duurzame bedrijfsvoering. Synoniemen voor MVO zijn: duurzaam of groen ondernemen, maar ook ethisch of sociaal ondernemen.

De Sociaal-Economische Raad (SER) gebruikt de volgende definitie voor MVO: “Het bewust richten van de ondernemingsactiviteiten op waardecreatie op langere termijn in de drie dimensies people, planet en profit, gecombineerd met de bereidheid de dialoog met de samenleving aan te gaan. MVO behoort tot de core business van ondernemingen.”

Als een bedrijf maatschappelijk verantwoord onderneemt, dan maakt hij bij iedere bedrijfsbeslissing een afweging tussen de verschillende maatschappelijke en economische effecten hiervan. Ook houdt het bedrijf rekening met de stakeholderbelangen. Alle bedrijfsbeslissingen hebben namelijk invloed op de stakeholders/belanghebbenden van het bedrijf.

MVO gaat over meer dan alleen het verduurzamen van de bestaande bedrijfsactiviteiten. Veel bedrijven richten zich op nieuwe markten en businessmodellen, waarbij er zowel winst voor de mens is als winst voor de maatschappij en het milieu.

De 3 P’s zijn een belangrijk begrip binnen MVO. De 3 P’s bestaan uit:

  • Profit (economisch). Het doel van profit is om invulling te geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen op manieren die passen bij de organisatie en die winst opleveren.
  • Planet (ecologisch). Hierbij draait het vooral om de vraag: Hoe gaat de organisatie om met de milieueffecten die zij veroorzaakt?
  • People (sociaal). De vraag die hierbij centraal staat, is: Hoe voorziet de organisatie in de behoeften van mensen en hoe gaat zij met hun belangen om? Het gaat hierbij om medewerkers, consumenten, leveranciers en de samenleving als geheel.

Een bedrijf is constant op zoek naar een balans tussen de 3 P’s.

MVO speelt een rol in alle bedrijfsprocessen, van inkoop tot marketing en van productie tot hrm. Maatschappelijke vraagstukken zijn er altijd en overal. Wel is MVO voor ieder bedrijf anders, omdat alle bedrijven van elkaar verschillen.

MVO is een proces, geen eindbestemming. Er is dus geen einddoel. In plaats daarvan veranderen de doelen mee met de tijd en de bedrijfsbeslissing. De uitdaging is om zo veel mogelijk negatieve externe effecten van het eigen handelen van de organisatie te beperken en de positieve externe effecten te versterken.

Bronnen:

Samira Huibregtse

Over de auteur
Samira Huibregtse

Samira Huibregtse is een jonge, enthousiaste journalist die met plezier op zoek gaat naar interessant nieuws in de wereld van inkopen en aanbesteden.